Síntiús

Is féidir síntiús a sheoladh chugainn anois ar líne ach an fhoirm seo a leanas a líonadh amach.

Nóta: Mar chomhartha buíochais, déantar liosta de shíntiúsóirí Oireachtas na Gaeilge a fhoilsiú i gClár Oireachtas na Samhna. Muna dteastaíonn uait d'ainm a bheith luaite sa chlár ar Leathanach na Síntiúsóirí cuir marc sa bhosca cuí thíos.

(Ní bhreactar seoltaí síntiúsóirí ina n-iomláine sa chlár)

Déan tabhartas nó socraigh buanordú linn