Aisling Nic Artáin

An Fhoireann | An tOireachtas
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Cléireachais Ginearálta

An príomhchúram atá ar an Oifigeach Cléireachais ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád. Is í a dhéanann bainistiú ar chomhfhreagras na heagraíochta, a dhéileálann le fhiosruithe ón bpobal agus a chomhlíonann dualgais chléireachais, ina measc, déileáil le postas, rúnaíocht a dhéanamh, stáiseanóireacht a bhainistiú, ullmhúcháin a dhéanamh do chruinnithe (comhfhreagras, cáipéisí agus ionaid a ullmhú). Freisin cuireann sí tacaíocht riaracháin ar fáil do na himeachtaí éagsúla i bhféilire bliantúil na heagraíochta.