Aisling Nic Artáin

An Fhoireann | An tOireachtas
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Airgeadais

An príomhchúram atá ar an Oifigeach Airgeadais ná Oifig an Oireachtais san Iúr a riaradh agus buiséid na heagraíochta a bhainistiú. Tá sí freagrach as caiteachas laethúil na heagraíochta agus is í a dhéileálann leis na húdaráis mhaoinithe, le hurraithe agus le páirtithe leasmhara eile i ngach réimse airgeadais ó lá go lá. Freisin cuireann sí tacaíocht riaracháin ar fáil do na himeachtaí éagsúla i bhféilire bliantúil na heagraíochta.