Clíodhna Nic Bhranair

An Fhoireann | An tOireachtas
Clíodhna Nic Bhranair
Oifigeach Gréasán

Na príomhchúraimí atá ar Chlíodhna ná gréasáin a fheidhmíonn go hiomlán trí Ghaeilge a bhunú agus a chothú agus pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua. Is í atá freagrach as bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú agus as comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile a fhorbairt agus deiseanna nua gnó a aimsiú. Tá cúram uirthi freisin branda na heagraíochta a láidriú sa phobal agus tionscadail speisialta a thógáil ar lámh de réir mar is cuí.