Colin Ó Conghaile

An Fhoireann | An tOireachtas
Colin Ó Conghaile
Oifigeach Nua-Theicneolaíochta

An príomhchúram atá ar an Oifigeach Nuatheicneolaíochta ná bonneagar teicneolaíochta sainiúil a fhorbairt agus a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus costas-éifeachtúil. Tá sé freagrach as coincheapa d'ábhair bholscaireacht/fógraíochta/margaíochta d’imeachtaí na heagraíochta a chruthú ar ardáin chumarsáide an Oireachtais agus as córas cumarsáide a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm laistigh agus lasmuigh den eagraíocht. Déanann sé na hardáin éagsúla bunachair sonraí agus ar na cláir a bhaineann leo a riaradh agus cuireann sé tacaíocht theicniúil, comhairle agus traenáil ar fáil do bhaill foirne eile.

Tar éis do Colin os cionn deich mbliana a chaitheamh mar innealtóir struchtúrach in Éirinn, An Astráil agus An Nua-Shéalainn, chuaigh sé ar ais ag an ollscoil chun aghaidh a thabhairt ar shaol theicniúil. Áit a bhain sé céim amach in Eolaíocht Ríomhaireachta i DBS. Roimh an ghlaoch ón Oireachtas, chaith Colin bliain le TG4 i mBaile na hAbhann mar cláraitheoir ríomhaireachta. Tá an-suim aige i ngach cineál spóirt, grianghrafadóireacht, dearthóireacht agus rud ar bith eile a chóineas amach as an teach é. Tá Colin ag obair anois mar Oifigeach Nua-theicneolaíochta leis an Oireachtas agus é breá sásta.