Liam Ó Maolaodha

An Fhoireann | An tOireachtas
Liam Ó Maolaodha
Stiúrthóir

Is é Liam Ó Maolaodha ceannasaí na heagraíochta agus tá sé freagrach as forbairt straitéiseach An Oireachtais faoi chomaoin an Bord Stiúrtha. Ceann de na príomhchúraimí atá air ná ról nua de chuid an Oireachtais, ceanneagraíocht sa mór-réimse ‘Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán’ a thabhairt chun rialtachta agus a aontú leis an gcuideachta maoinithe, Foras na Gaeilge. Feidhmíonn sé mar urlabhraí na hEagraíochta.

Bleá Cliathach é Liam, as Cluain Dolcáin ó thús agus is ann a fuair sé a chuid scolaíocht. Chuaigh sé ag obair le Coláiste na bhFiann i Meitheamh 1976 nuair a d’oscail siad a gceannáras i Sráid Talbóid. Ceapadh é ina Bhainisteoir Réigiúnach le Comhlacht Árachais i 1992 áit ar fhan sé nó gur roghnaíodh é mar Stiúrthóir ar Oireachtas na Gaeilge ag tús na bliana 1996. Fear é go bhfuil an spéis aige i gcúrsaí spóirt, d’imir sé faoi aois do Bhaile Átha Cliath, sa bpeil agus san iomáint agus toghadh é ina Chaptaein ar Galf Chumann Baile na Cradóige, Nás na Rí (1993) agus ar Galf Chumann Oileáin Chonamara (2014).