Majella Ní Chríocháin

An Fhoireann | An tOireachtas
Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

Na príomhchúraimí atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail ná bainistiú a dhéanamh ar imeachtaí na heagraíochta a soláthraíonn deiseanna úsáidte Gaeilge agus faisnéis a bhailiú agus a scaipeadh i leith imeachtaí Gaeilge eile. Tá sí freagrach as urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí nua agus as bainistiú a dhéanamh ar spriocanna, buiséid, fógraíocht, caidreamh poiblí agus riachtanais tacaíochta eile i dtaca leis na feachtais agus na himeachtaí sin chomh maith le córas bainistíochta eolais a leagan amach agus a fheidhmiú dóibh.

Tá blianta caite ag Majella ag obair sna réimsí ealaíon, cultúir, cumarsáid agus pobail. Tá MA aici sa Chaidreamh Idirnáisiúnta agus tá LLM aici sa Dlí Idirnáisiúnta um Chearta an Duine. Is reathaí í agus bíonn sí ag glacadh páirte i Dé-atlain agus i dTrí-atlain freisin. B’fhearr léi bheith amuigh faoin spéir ag rith nó ag rothaíocht ná bheith gafa ag deasca, agus an rud is fearr faoin jab seo nó gur féidir léi a cuid ama a chaitheamh ag reáchtáil imeachtaí spóirt agus ealaíon!