Ursula Mhic Cárthaigh

An Fhoireann | An tOireachtas
Ursula Mhic Cárthaigh
Oifigeach Cléireachais & Airgeadais

An príomhchúram atá ar an Oifigeach Cléireachais & Airgeadais ná Oifig an Oireachtais san Iúr a riaradh agus buiséid na heagraíochta a bhainistiú. Tá sí freagrach as caiteachas laethúil na heagraíochta agus is í a dhéileálann leis na húdaráis mhaoinithe, le hurraithe agus le páirtithe leasmhara eile i ngach réimse airgeadais ó lá go lá. Freisin cuireann sí tacaíocht riaracháin ar fáil do na himeachtaí éagsúla i bhféilire bliantúil na heagraíochta.

Chuaigh Ursula ar ais ag foghlaim na Gaeilge nuair a bhí a clann tógtha. Bhain sí céim amach sa Ghaeilge ó Ollscoil Uladh sa bhliain 2011. Bhain sí máistreacht amach sa bhliain 2013 ó Choláiste Phádraig, Droim Conrach agus chríochnaigh sí dioplóma iarchéime san aistriúchán le Coláiste na hÉireann sa bhliain 2014. Chaith sí beagnach dhá bhliain mar intéirneach le Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuair sí deis tréimhse a chaitheamh sa Choiste Téarmaíochta, sa Bhrainse Logainmneacha agus ag obair ar na hacmhainní leictreonacha atá faoi stiúir ag Fiontar, ainm.ie agus dúchas.ie ina measc. Tá cúlra ag Ursula sa chuntasaíochta agus sa riarachán agus áthas an domhain uirthi anois go bhfuil sí in ann na scileanna sin a úsáid i saol na Gaeilge mar Oifigeach Cléireachais agus Airgeadais an Oireachtais.