Comórtais Liteartha

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí úra chomh maith le scríbhneoirí fadbhunaithe. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Baineann meas agus urraim ar leith le Comórtais Liteartha bhliantúla an Oireachtais, agus tá siad ar na gradaim is mó éileamh i measc scríbhneoirí na Gaeilge. Clúdaítear gach réimse den litríocht agus tá fiche seacht (27) catagóir san iomlán sna comórtais – ficsean, gearrscéalta, iriseoireacht san áireamh.

Táimid anois ag glacadh le hiarratais do Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2017. Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne ag https://pangr-comlit.herokuapp.com/ nó é a sheoladh chugainn chuig: Comórtais Liteartha 2017, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.