Comórtais Liteartha | An tOireachtas

 

Is é an aidhm leis na Comórtais Liteartha ná litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn agus scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Rinneadh athbhreithniú agus athstruchtúrú ar shraith na gComórtas liteartha le linn na bliana 2017 agus rinneadh cinneadh nach nglacfar le saothair atá foilsithe cheana féin in aon chomórtas de chuid na gComórtas Liteartha a thuilleadh. Is ar shaothair neamhfhoilsithe amháin a mbeidh Comórtais Liteartha an Oireachtais dírithe orthu ó 2018 ar aghaidh.

Baineann meas agus urraim ar leith le Comórtais Liteartha bhliantúla an Oireachtais, agus tá siad ar na gradaim is mó éileamh i measc scríbhneoirí na Gaeilge. Fiche haon (21) comórtas atá ar chlár na bliana seo – trí déag (13) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ocht gcinn (8) dírithe ar scríbhneoirí óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist sa chlár comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, dráma agus eile.

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí úra chomh maith le scríbhneoirí fadbhunaithe. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne ag www.antoireachtas.ie nó cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid
Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Is é an spriocdháta iontrála ná 1 Iúil 2018.

Beidh Bronnadh na nDuaiseanna Liteartha ar siúl  mar chuid d'Oireachtas na Samhna 2018 i gCill Airne, Co. Chiarraí.

Bronnadh Dhuaiseanna Liteartha an Oireachtais

DátaDé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018

Am3.30pm

áitAmharclann an Oireachtais, Óstán Brehon, Cill Airne, Co. Chiarraí

Foirm IontrálaAr Líne

Cartlann Bhuaiteoirí na gComórtas Liteartha

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Is mór an spreagadh agus an t-aitheantas luachmhar a fuair mé ó na Comórtais Liteartha ó thosaigh mé ag scríobh úrscéalta agus ní amháin sin, ach is mór an cúnamh praiticiúil do gach scríbhneoir na duaiseanna fiúntacha airgid a bhronntar!

Anna Heussaff Scríobhneoir
Teistiméireacht

Is iad Comórtais Liteartha an Oireachtais is mó a thugann tacaíocht rialta do scríbhneoirí na Gaeilge, le comhairle agus moltóireacht scríofa ó údair aitheanta, mar aon le duaiseanna a bhronann gradam agus airgead ar na duaiseoirí. Níl aon amhrás orm ach gur chuir siad le líon agus le caighdeán na leabhar Gaeilge a foilsíodh le breis agus céad bliain.

Cathal Póirtéir -