Comórtais Liteartha | An tOireachtas

Fiche trí (23) comórtas atá ar chlár na bliana seo – cúig déag (15) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ocht gcinn (8) dírithe ar scríbhneoirí óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist ar an siollabas comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, drámaíocht agus eile.

Tá na Comórtais Liteartha mar chuid lárnach d'obair an Oireachtais ó bunaíodh é in 1897 agus é mar aidhm acu deiseanna a chur ar fáil don ghréasán scríbhneoirí Gaeilge ar fud an domhan, litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn agus scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Cuirtear duaischiste ar fáil do gach comórtas agus níos tábhachtaí fós, cuireann an painéal moltóirí aiseolas luachmhar ar fáil do gach scríbhneoir ar a gcuid saothar – aiseolas a chabhraíonn le forbairt, bláthú agus scileanna scríbhneoireachta na scríbhneoirí. 

Tá an comórtas Úrscéal Ficsean Ginearálta ar ais ar an siollabas i mbliana chomh maith le comórtas úrnua, Aiste Fealsúnachta, atá á urrú ag Timire – Foilseacháin Ábhair Spioradálta.

Is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne anseo nó cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Is é an spriocdháta iontrála ná 9 Iúil 2020.

Gabhann muid buíochas ó chroí leis na pátrúin a chuireann urraíocht de €15,000 ar fáil do na comórtais. Is iad urraithe na bliana seo ná:

 • An Cumann Scoildrámaíochta
 • Gaeltacht UCD
 • Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, Chiarraí, Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, Dhún na nGall, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
 • Cara leis an Oireachtas
 • ComharÓg
 • Conradh na Gaeilge
 • Cumann Lúthchleas Gael
 • Cumann na nInnealtóirí Éigse Éireann
 • Timire – Foilseacháin Ábhair Spioradálta
 • Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile Corcaigh
 • Iontaobhas ULTACH
 • TG4
 • Údaras na Gaeltachta

 

Bronnadh Dhuaiseanna Liteartha an Oireachtais

DátaDé Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020

Am5.00 p.m.

áitAr Líne

Foirm IontrálaAr Líne

Cartlann Bhuaiteoirí na gComórtas Liteartha

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Is mór an spreagadh agus an t-aitheantas luachmhar a fuair mé ó na Comórtais Liteartha ó thosaigh mé ag scríobh úrscéalta agus ní amháin sin, ach is mór an cúnamh praiticiúil do gach scríbhneoir na duaiseanna fiúntacha airgid a bhronntar!

Anna Heussaff Scríobhneoir
Teistiméireacht

Is iad Comórtais Liteartha an Oireachtais is mó a thugann tacaíocht rialta do scríbhneoirí na Gaeilge, le comhairle agus moltóireacht scríofa ó údair aitheanta, mar aon le duaiseanna a bhronann gradam agus airgead ar na duaiseoirí. Níl aon amhrás orm ach gur chuir siad le líon agus le caighdeán na leabhar Gaeilge a foilsíodh le breis agus céad bliain.

Cathal Póirtéir -