Critéir an Chomórtais

  • Scannáin a rinneadh / a tugadh chun críche idir 5 Aibreán 2016 agus 13 Meán Fómhair 2017 amháin atá inghlactha.
  • Téama: Oscailte
  • Fad: Gearrscannán nach rachaidh thar 15 nóiméad ag cur teidil chreidiúna san áireamh.
  • Teanga: Caithfidh na gearrscannáin a bheith i nGaeilge.
  • Spriocdháta iontrála: 13 Meán Fómhair 2017
  • Níl aon teora maidir le seánra, téama, buiséad ná teicníocht.
  • Ní mór iontrálacha a bheith ar chaighdeán MP4. (Glacfar le hiontrálacha ar líne, trí YouTube nó Vimeo, mar shampla, ach an seoladh gréasáin a bhreacadh isteach ar an bhfoirm iontrála).
  • Glacfar le hiontrálacha ar líne nó sa phost ach ní mór foirm iontrála a bheith le gach aon iontráil.
  • Táille iontrála: €20