Rialacha agus Coinníollacha

  1. Comhaontaíonn gach iontrálaí i gComórtas Gearrscannáin an Oireachtais go bhfuil na cearta dlíthiúla cuí aige/aici an gearrscannáin a iontráil sa chomórtas agus é a thaispeáint go poiblí.
  1. In aon chás inar gá cead nó ceadúnas a fháil d’aon chuid den ghearrscannán ó údar, ó chumadóir nó eile, is ar an iontrálaí a bheidh an dualgas an cead nó an ceadúnas sin a fháil roimh ré ón té ar leis an cóipcheart, agus beidh air, freisin, An tOireachtas a chosaint ar aon éileamh nó imeacht dlí a d’fhéadfadh teacht de bharr a fhoilsithe nó a léirithe.
  1. Nuair a dhéanfaidh iontrálaí gearrscannán a chuir isteach ar an gcomórtas seo, is deimhniú é go bhfuil na rialacha agus na coinníollacha ar fad a bhaineann leis an gcomórtas léite agus tuigthe aige/aici agus go n-aontaíonn sé/sí a bheith faoina gceangal.
  1. Glacann An tOireachtas ceart aonarach chuige féin grianghrafadh, taispeáint agus craoladh a dhéanamh ar shaothair a iontrálfar i gComórtas Gearrscannáin an Oireachtais nó ar aon chuid nó ar aon ghné de shaothair a iontrálfar.
  1. Comhaontaíonn gach iontrálaí i gComórtas Gearrscannáin an Oireachtais go bhféadfaidh An tOireachtas an scannán sin a úsáid in aon mheán nó aon fhormáid agus ceadúnú a thabhairt i leith an chirt sin nó é a shannadh ar bhealach ar bith is cuí leis.
  1. Ní foláir iontráil a dhéanamh ar an bhfoirm oifigiúil, mar aon leis an táille iomaíochta a íoc faoi Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2017. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta sin. Ní aisíocfar táille iomaíochta ar aon chúinse.
  1. Is gá achoimre (gan dul thar 200 focal) a sheoladh le gach iarratas.
  1. Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí.