Comórtais Liteartha an Oireachtais 2013

Na Buaiteoirí


Comórtais Liteartha don Scríbhneoir Fásta


COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)  

Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €2,000    
Daideo le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14
An Dara Duais €750
Oileán na nDraoithe le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15) 

Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €2,000   
Vaimpír san Áiléar le Orna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5
An Dara Duais €750
Raic le Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe


COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge
An Chéad Duais €2,000
Fianaise  le Micheál Ó Ruairc, Garrán an Úlloird, Cúl Mín, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
An Dara Duais €750
Nuair a Stadann an Ceol  le  Marie Whelton, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9


COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
An Chéad Duais €400
Nochtadh na Fírinne  le Bríd Dáibhís, Clochar na Toirbhirte, Cill Choca, Co. Chill Dara
Duais €100
An Carria  le Eithne Ní Ghallchobhair, Maigh Gumna, Ard an Rátha, Tír Chonaill
Duais €100
An Bás Beo  le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na Gaillimhe


COMÓRTAS A6: DÁN

Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Conradh na Gaeilge
Duais €200
Míol Mór Bhreandáin  le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA

Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta
(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge,  Luimnigh agus na Gaillimhe.)
Duais €1,250 
Aimsir Ársa  le Cathal Ó Searcaigh, Mín a Leá, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill


COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT  

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland
Duais €400 
Mo Mháistir Dorcha  le Pádraig de Paor, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 


COMÓRTAS A10: SAOTHAR PRÓIS  

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge 
Duais €1,250 
An Colm Bán  le Liam Ó Muirthile, Páirc na Rós, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 


COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA

Maoinithe ag Foras na  Gaeilge
Duais €1,000 
Cuimhní Poircealláin  le Majella Ní Dhomhnaill, Bóthar Chill Easpaig Sáráin, Bré, Co. Chill Mhantáin

Duais €1,000 
Rocky Ros Muc  le Rónán Mac Con Iomaire, An Bóthar Buí, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Duais €375 
Geronimo agus Scéalta Eile  le Seán Mac Sheáin Mac Eochaidh, Powerscourt, Bóthar Dhún Mór, Port Láirge

Duais €375 
Tuatha Dé Danainn in Éirinn  le Diarmuid de Faoite, Cúirt an Mhainéir, Cnoc na Cathrach, Gaillimh


COMÓRTAS A12: CUR CHUN CINN NA GAEILGE

Maoinithe ag Conradh na Gaeilge
Duais €500
Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht  le John Walsh, Roinn na Gaeilge, Ollscoil   na hÉireann, Gaillimh

COMÓRTAS A13: AISTE INNEALTÓIREACHTA

Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí
Duais €1,000
An Innealtóireacht – idir eolaíocht agus ealaín  le Caitlín Uí Mhaolagáin, An Ardaidh, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.


COMÓRTAS A14: DRÁMA RAIDIÓ

Maoinithe ag RTÉ
Duais €500 
Teiripe  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14


COMÓRTAS A15: DRÁMA AONGHNÍMH

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais €600 
Viriliter Age  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14


COMÓRTAS A16: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta
ROINN A
An Chéad Duais €200 
Is Binn Béar ina Thoist  le Áine Treasa Ní Dheirg, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

An Dara Duais €150 
Scéal na Nollag  le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

ROINN B
An Chéad Duais €200 
An Dialann   le Brian Ó Meacháin, Ard Bhríde, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais €150 
Cogadh na Traí  le Lisa Ní Dhoinnléibhe, Goirtín Fliuch, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí

ROINN C  (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)
An Chéad Duais €300 
Am ar Dóigh!   le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais €150 
Aoibhinn agus Diarmaid  le Brian Ó Baoill, An Teach Mór Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe


COMÓRTAS A17: SCRIPT TEILIFÍSE

Maoinithe ag TG4
Duais €500
An tOileán  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

Duais €500
Dótáil  le Dónal de Buitléir, Caiseal na gCorr, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

Duais €500
Iománaí ón Iasacht  le Seán Ua Cearnaigh, Ard Aoibhinn, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman


COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais €500 
Lá Spóirt  le Aodh Ó Domhnaill, Bóthar an Fhaiche, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath


COMÓRTAS A20: CUMADÓIREACHT AMHRÁN

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
Duais €1,000
Máire as Árainn Mhór  le Proinsias Mac a’ Bhaird agus Doimnic Mac Giolla Bhríde, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAIS LITEARTHA don Scríbhneoir ÓgCOMÓRTAS B1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael
Duais €300
Páidí agus Muintir Uí Shé – Laochra Caide CLG agus na Gaeltachta  le Faolán Dáibhis, Riasc, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí


COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
Duais €300
Adele  le Muireann Ní Bhaoill, Gleann na Sceiche, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe


COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT: ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Duais €300
Teanga gan Glór chun a seanphort a chanadh le Conor Ó Maonaigh, An Seascan Beag, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cara leis an Oireachtas
An Chéad Duais €300  
An Siogairlín  le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais €150 
Aoibheann Beatha an Scoláire  le Lauren Ní Bhaoill, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS B6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge
An Chéad Duais €300  
An Sorcas  le Liadan Ní Chearbhaill, Faiche an Choláiste, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
An Dara Duais €150 
Ar Seachrán le Mícheál Ó Gallchóir, Dobhar Íochtarach, An Bun Beag, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS B7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21) 

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais €300  
Éirigh!   le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall


COMÓRTAS B8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21) 

Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa
Duais €350  
Le Cabhair Dé   le Colm Ó Néill, Rath Fearnáin, Baile Átha Cliath 14


COMÓRTAS B9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht
An Chéad Duais €200
Sean agus Óg  le  Natasha Ní Dhugáin, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais €100
An Abhainn  le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí


COMÓRTAS B10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
An Chéad Duais €300  
Dúile an tSaoil   le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6
An Dara Duais  €200
Nóta Greamaithe don Chuisneoir  le Lára Ní Dhálaigh, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí