Comórtais Liteartha an Oireachtais 2015

Spriocdháta: Dé Céadaoin, 1 Iúil 2015

Tá Comórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí úra chomh maith le scríbhneoirí fadbhunaithe. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Baineann meas agus urraim ar leith le Comórtais Liteartha bhliantúla Oireachtas na Gaeilge, agus tá siad ar na gradaim is mó tóir i measc scríbhneoirí na Gaeilge. Clúdaítear gach réimse den litríocht agus tá níos mó ná tríocha catagóir san iomlán sna comórtais – ficsean, gearrscéalta, cumadóireacht amhrán agus iriseoireacht san áireamh.

I mbliana, fáilteofar roimh iarratais ó mhic léinn tríú leibhéal i gComórtas B1: Saothar Cruthaithaiteach atá maoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn.

Tá Clár na gComórtas ar fáil anseo thíos ach seol do chuid sonraí teagmhála chuig eolas@antoireachtas.ie agus cuirfear cóip chrua sa phost chugat.