An Ócáid

Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Beidh Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2018 ar siúl Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair, in Óstán Gleneagle, Cill Airne, Co. Chiarraí le linn Oireachtas na Samhna.

Ceiliúrfear fiche (20) bliain de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais i mbliana.

Déanann Gradaim Chumarsáide an Oireachtais ceiliúradh ar ardchaighdeáin agus ar shár-iarrachtaí in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge.  Tugann siad aitheantas do na hiriseoirí, na láithreoirí teilifíse & raidió, lucht déanta clár agus réaltaí óga a bhfuil cion thar na bearta déanta acu le dhá mhí dhéag anuas.

Bronnfar naoi (9) ngradam ar an oíche, sna catagóirí  seo a leanas: Sraith Teilifíse; Scannán/Clár Teilifíse; PearsaTeilifíse; Sraith Raidió; Pearsa Raidió; Iriseoir; Feachtas Meán Sóisailta; Réalta Óg na Bliana agus Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais.

Fógrófar an gearrliosta ar an 4 Meán Fómhair.

Is é an pobal a bheidh ag roghnú Réalta Óg na Bliana agus tosóidh an vótáil don ghradam sin Dé Máirt, 10 Meán Fómhair, tráth a mbeidh an gearrliosta do na catagóirí ar fad á fhógairt.

Breis Eolais
Máirín Nic Dhonnchadha
mairin@antoireachtas.ie