Clár Raidió na Bliana ar Raidió Pobail

Na Gradaim Chumarsáide 2019 | An tOireachtas
Na Gradaim Chumarsáide

Tá an próiseas ainmniúcháin do Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2019 oscailte anois, agus is cúis áthais dúinn a chur in iúl go bhfuil 2 chatagóir nua againn i mbliana:
The nomination process for the 2019 Oireachtas Media Awards is now open and, in addition to the existing categories, we are pleased to announce 2 new categories:

1. Gradam do Chlár Raidió na Bliana ar Raidió Pobail
1. Award for the Irish Language programme of the Year on Community Radio

2. Gradam do Chlár Raidió na Bliana ar Raidió Tráchtála
2. Award for the Irish Language programme of the Year on Commercial Radio

Úsáid an fhoirm seo, le do thoil, chun ainmniúchán a dhéanamh do chatagóir Raidió Pobail.
Please use this form to enter a nomination in the category for Community Radio.

Léiriúcháin inmheánacha amháin, lena n-áirítear cláir choimisiúnaithe, atá inghlactha. Ní áireofar cláir shindeacáite.
In-house productions only, including commissioned programmes, are eligible. Syndicated programmes are not admissible.

Cláir a craoladh le bliain anuas atá inghlactha.
Programmes broadcast in the last twelve months are eligible for submission.

Is é Dé hAoine, 16 Lúnasa 2019, ag 5.00 p.m., an sprioc le haghaidh ainmniúcháin a sheoladh isteach.
Deadline for nominations is 5.00 p.m., Friday, August 16th, 2019.

Fógrófar an gearrliosta Dé Máirt, 3 MEÁN FÓMHAIR 2019.
The shortlist will be announced on Tuesday, 3 SEPTEMBER 2019

Beidh buaiteoirí na nGradam á roghnú ag painéal moltóirí a dhéanfaidh iniúchadh ar shaothair na n-ainmnitheach.
The winning entries will be selected by a panel of adjudicators.

Bronnfar Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2019 ag oíche mhór shiamsaíochta ar Chéadaoin na Féile Oireachtas na Samhna 2019, a bheidh ar siúl in Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath.
The 2019 Oireachtas Media Awards will be announced at a Gala Evening in the Citywest Hotel, Co. Dublin, on Wednesday, October 30th, 2019, during the Oireachtas na Samhna Festival.

Tuigim gur ionann an fhoirm ainmniúcháin seo a sheoladh ar ais agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom maidir le Gradaim Chumarsáide an Oireachtais agus go mbaileofar m’ainm, m'eagraíocht, mo ról san eagraíocht, mo sheoladh ríomhphoist agus m’uimhir fón chun an próiseas a éascú.

I understand that by submitting this form I permit Oireachtas na Gaeilge to contact me in relation to the Oireachtas Media Awards and therefore that my contact details, including name, organisation, email and telephone number will be retained.

MAIDIR LEAT FÉIN Nominated by