Foirm Ainmniúcháin

Na Gradaim Chumarsáide 2019 | An tOireachtas
Na Gradaim Chumarsáide

Fáiltímid anois roimh ainmniúcháin do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2019, gradaim a bhronnfar i gcatagóirí éagsúla raidió, teilifíse, cló agus leictreonach.

Is é Dé hAoine, 16 Lúnasa 2019, ag 5.00 p.m., an sprioc le haghaidh ainmniúcháin a sheoladh isteach.

Fógrófar an gearrliosta Dé Máirt, 3 MEÁN FÓMHAIR 2019.

Beidh buaiteoirí na nGradam á roghnú ag painéal moltóirí a dhéanfaidh iniúchadh ar shaothair na   n-ainmnitheach. Rachaidh muid i dteagmháil leis na hainmnithigh a bhainfidh an gearrliosta amach chun cuireadh a thabhairt dóibh samplaí dá saothar a chur ar fáil.

Bronnfar Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2019 ag oíche mhór shiamsaíochta ar Chéadaoin na Féile Oireachtas na Samhna 2019, a bheidh ar siúl in Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath.

 


AINMNIÚCHÁN AMHÁIN
atá le déanamh i ngach catagóir, le do thoil.
Cláir nó ábhair a craoladh nó a foilsíodh le bliain anuas atá inghlactha.
Iarrtar ort gan duine ná clár a ainmniú le haghaidh gradaim i gcatagóir ar bith inar bronnadh gradam orthu anuraidh.

Féach buaiteoirí Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2018.

1. TEILIFÍS SRAITH TEILIFÍSE NA BLIANA
Sraith teilifíse ar ardchaighdeán feabhais in aon cheann de na seánraí seo: faisnéis, drámaíocht, siamsaíocht, cúrsaí reatha, spórt, daoine óga srl.

2. TEILIFÍS SCANNÁN/CLÁR TEILIFÍSE NA BLIANA
Scannán nó clár aonair teilifíse ar ardchaighdeán feabhais in aon cheann de na seánraí seo: faisnéis, drámaíocht, siamsaíocht, cúrsaí reatha, spórt, daoine óga srl.

3. TEILIFÍS PEARSA TEILIFÍSE NA BLIANA
Aisteoir, láithreoir, tuairisceoir a bhain ardchaighdeán feabhais amach ina c(h)uid oibre.

4. RAIDIÓ SRAITH RAIDIÓ NA BLIANA
Sraith raidió ar ardchaighdeán feabhais.

5. RAIDIÓ PEARSA RAIDIÓ NA BLIANA
Láithreoir nó tuairisceoir a bhain ardchaighdeán feabhais amach ina c(h)uid oibre.
 

6. IRISEOIR NA BLIANA
Iriseoir a bhain ardchaighdeán feabhais amach ina c(h)uid oibre ar an raidió, teilifís, ar-líne nó i gcás foilseacháin i gcló.

7. FEACHTAS MEÁN SÓISIALTA NA BLIANA
Bronnfar an gradam seo ar an duine, an chuideachta nó an fhoireann in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge a reáchtáil an feachtas is fearr ar na meáin shóisialta a chuaigh i bhfeidhm go samhailteach, go dinimiciúil agus go héifeachtach ar an spriocphobal a theastaigh uaidh/uaithi/uathu a shroicheadh.
 

8. RÉALTA ÓG NA BLIANA
Pearsa óg (faoi bhun 30 bliain d’aois ar 1 Márta 2019) atá ag teacht chun cinn in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge agus atá ag léiriú bua speisialta faoi leith. Aitheantas do shaothar agus do thallann glún óg nua is ea an gradam seo a bheidh ina spreagadh le sárchaighdeán a bhaint amach agus a choinneáil sa todhchaí. Áireofar craoltóirí (raidió, teilifíse & ar líne); aisteoirí; iriseoirí; colúnaithe agus blagálaithe.

Tuigim gur ionann an fhoirm ainmniúcháin seo a sheoladh ar ais agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom maidir le Gradaim Chumarsáide an Oireachtais agus go mbaileofar m’ainm, m'eagraíocht, mo ról san eagraíocht, mo sheoladh ríomhphoist agus m’uimhir fón chun an próiseas a éascú.

MAIDIR LEAT FÉIN