Téacsáil do Vóta
57003 ó Phoblacht na hÉireann
60999 ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Chun vóta a chaitheamh, téacsáil an focal GRADAM agus UIMHIR an té a dteastaíonn uait vóta a chaitheamh di/dó chuig:

57003 ó Phoblacht na hÉireann
60999 ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Mar shampla, chun vótáil do:
CAITLÍN NIC AOIDH téacsáil GRADAM101
AINDRIÚ DE PAOR téacsáil GRADAM102
CAOIMHE NÍ CHATHAIL téacsáil GRADAM103
ART PARKINSON téacsáil GRADAM104
SIÚN NÍ DHUINN téacsáil GRADAM105
SEÁN Ó BAOILL téacsáil GRADAM106
SLÁINE NÍ CHATHALLÁIN téacsáil GRADAM107

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.