Réalta Óg na Bliana

Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Cúigear atá ar ghearrliosta Oireachtas na Gaeilge do Réalta Óga na Bliana 2018. Is iad sin Niamh Ní Chróinín (Raidió RíRá / RTÉ Raidió na Gaeltachta / Spin1038), Damien Ó Dónaill (RTÉ Raidió na Gaeltachta), Ciara Ní É (Blagálaí), Doireann Ní Glacáin (Fleadh TV, TG4) agus Eoghan Ó Loideáin (Dochreidte, Gan Dabht / Whiz sa Chistin / Cleas Act ar TG4). Ba air Sláine Ní Chathalláin (RTÉ Raidió na Gaeltachta), a bronnadh gradam Réalta Óg na Bliana 2017.

Is ar bhonn vóta poiblí a bhronnfar gradam Réalta Óg na Bliana. Beidh deis ag an bpobal vóta a chaitheamh le téacs dá rogha féin den chúigear trí théacs a sheoladh. Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018. Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.

Chun vóta a chaitheamh, téacsáil an focal GRADAM agus UIMHIR an té a dteastaíonn uait vóta a chaitheamh di/dó chuig:

57003 ó Phoblacht na hÉireann
60999 ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Mar shampla, chun vótáil do:
NIAMH NÍ CHRÓINÍN téacsáil GRADAM101
DAMIEN Ó DÓNAILL téacsáil GRADAM102
CIARA NÍ É téacsáil GRADAM103
DOIREANN NÍ GHLACÁIN téacsáil GRADAM104
EOGHAN Ó LOIDEÁIN téacsáil GRADAM105

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.