Is as Carraig-na-Siúire i gCo. Thiobraid Árann d'Aindriú de Paor agus tá sé sa cheathrú bliain dá chéim chumarsáide in OÉ Gaillimh. Faoi láthair, tá Aindriú le cloisteáil mar thuairisceoir ar RTÉ Raidió na Gaeltachta i mBaile Átha Cliath, chomh-láithreoir ar an 'Bricfeasta Blasta' ar Raidió na Life agus mar láithreoir 'An Seinnliosta' ar RTÉ Pulse. Tá Aindriú mar chuid den fhoireann léiriúcháin ar na cláir 'Bláthnaid Libh' ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus 'The Marty Squad' ar RTÉ Radio 1 freisin. Foilsíodh saothar dá chuid i 'Seachtain' san Irish Independent cheana agus tá tréimhsí caite aige ag obair ar chláir theilifíse chomh maith.

CHUN VÓTÁIL AR SON AINDRIÚ DE PAOR
téacsáil GRADAM102

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.