Is as Bun an Phobail i gCo. Dhún na nGall d’Art Parkinson, an duine is óige atá ar ghearrliosta na Réaltaí Óga i mbliana. B’fhéidir go n-aithneoidh tú é ó Kubo and the Two Strings agus Game of Thrones. Déanann sé a chuid staidéar trí mheán na Gaeilge agus bíonn sé ag foghlaim trí Ghaeilge ar fud an domhain agus scannáin á dhéanamh aige. Ba é duine de thriúr a bhí mar Ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge 2017. Tá sé an-mhórtasach as a theanga dúchais agus bíonn sé iontach bródúil í a labhairt ó lá go lá agus é i mbun a cheird mar aisteoir.

CHUN VÓTÁIL AR SON ART PARKINSON
téacsáil GRADAM104

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.