Is as an tSeanbhaile i gCloich CheannFhaola do Chaitlín. Tá sí ag obair mar láithreoir aimsire agus leanúnachais le TG4. Bhí sí mar láithreoir ar 'Féilte' i mbliana agus í ar chamchuairt chuig na Gaeltachtaí ar  fud na tíre. Chonaic muid Caitlín ag imirt cleasanna orainn oíche Shamhna dhá bhliain i ndiaidh a chéile. Tháinig sí chuici féin tar éis splanc thintrí í a bhualadh agus í i gcomórtas le Caitlín Eile.

CHUN VÓTÁIL AR SON CAITLÍN NIC AOIDH
téacsáil GRADAM101

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.