Is ó Leitir Ceanainn i gCo. Dhún na nGall do Chaoimhe Ní Chathail. Bhain sí céim sa Ghaeilge agus Iriseoireacht amach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i 2016. Is físiriseoir í don suíomh nuachta Meon Eile, tuairisceoir nuachta do Nuacht RTÉ agus TG4 agus bíonn sí le cloisteáil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta go minic. Bhí sí ina láithreoir ar an gclár teilifíse do pháistí 'WAC' ar Cúla4. Is breá léi a bheith gníomhach ar na meáin shóisialta agus an Ghaeilge a chur chun cinn ar a leithéid de Snapchat. Is vlagalaí í don chainéal YouTube 'Tusa Tube' agus do BBC Gaeilge chomh maith.

CHUN VÓTÁIL AR SON CAOIMHE NÍ CHATHAIL
téacsáil GRADAM103

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.