Ciara Ní É

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Is Bleá Cliathach í Ciara Ní É. Bhain sí BA i nGaeilge agus Béarla amach i gColáiste na Tríonóide, agus MA i 'Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge' i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Is scríbhneoir í Ciara (Nós, Comhar, Poetry Ireland) agus is í a reáchtálann REIC, oíche filíochta agus cheoil a thugann sí timpeall na tíre agus chuig féiltí éagsúla (IMRAM, Féile na Gealaí, Body and Soul, Electric Picnic). Roghnaíodh í don scéim 'Introductions' de chuid Poetry Ireland, agus do Scéim Meantóireachta Fhoras na Gaeilge, agus faoi láthair na huaire tá sí ag díriú ar dhráma a chríochnú. Chaith Ciara an bhliain seo caite i Meiriceá ar ghradam Fulbright ag múineadh Gaeilge in ollscoil Villanova, agus scríobh sí faoina taithí do RTÉ ar líne. Tá Ciara an-ghníomhach ar líne; ar Twitter (#NílSéCGL, #USAdarliom), YouTube (What The Focal!?), Facebook (Memes na Gaeilge), ar a blag fhéin, agus neart eile! 

CHUN VÓTÁIL AR SON CIARA NÍ É
téacsáil GRADAM103

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.