Damien Ó Dónaill

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Is as Rann na Feirste i nGaeltacht Thír Chonaill é Damien Ó Dónaill. Céimí Onórach de chuid Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus é ina mhúinteoir cáilithe i ndiaidh dhó Máistreacht san Oideachas a bhaint amach in Ollscoil Naomh Muire, Béal Feirste sa bhliain 2012.

I mí Iúil 2014 fuair sé an seans pilleadh ar a fhód dhúchais agus post a fháil le RTÉ Raidió na Gaeltachta, i nDún na nGall. Óna chéad chluiche a rinne sé tráchtaireacht air agus é fós ag teagasc ar an Domhnach Mór go cluichí ceannais Uladh agus cluiche Leathcheannais na hÉireann i mbliana i bPáirc an Chrócaigh, go Comórtas Oscailte Gailf na hÉireann an samhradh seo caite i mBaile Lifín, tá ócáidí móra spóirt clúdaithe aige mar thráchtaire Spórt. Is iomaí sin clár faisnéise atá curtha le chéile ag Damien, ina measc 'Dún na nGall ar an Trá Fholamh', '50 bliain d'Aifrinn Ghaeilge i mBéal Feirste', 'An Réabhlóid sa Ghleann' agus ‘Glór na nÓg’. Bíonn Damien le cloisteáil ag léamh na nuachta ar an stáisiúin agus bíonn sé ag obair mar léiritheoir fosta ar an chlár, Rónan Beo.

Ní hamháin go mbíonn Damien ag obair le RTÉ RnaG sna Doirí Beaga ach tá roinnt oibre déanta aige fosta le BBC Thuaisceart Éireann, TG4 agus den suíomh, meoneile.ie. Ní féidir dearmad a dhéanamh ar Raidió Fáilte - áit a bhfuair sé a chéad bhlaiseadh de na meáin, ag obair go deonach leo.

CHUN VÓTÁIL AR SON DAMIEN Ó DÓNAILL
téacsáil GRADAM102

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.