Doireann Ni Glacáin

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Ceoltóir traidisiúnta, amhránaí ar an sean nós, scoláire PHD i léinn na Gaeilge agus craoltóir is ea Doireann Ní Ghlacáin. Ó Tuaisceart Bhleá Cliath a tháinig sí, agus is ann a fuair sí a ceol an chéad lá riamh ó mhuintir a hathar. Tá ceangal láidir aici le Cúil Aodha, Gaeltacht Mhúscraí áít a d’fhoghlaim sí a Gaeilge ó mhuintir a máthair agus thug léi suim sna hamhráin dhúchasacha ón dúthaigh. Tá sí i mbun PhD fé stiúir Lillis Ó Laoire ar na hamhráin céanna. Go dtí seo is leis an gceol is mó atá Doireann ag plé ina cuid craoltóireachta. Bhí sí ag cuir FleadhTV i láthair i mbliana ar TG4 agus tá sí i mbun láithreoireachta ar Tradfest TG4 le AniarTV. Tá sí ag súil go mór le tabhairt fé tógraí nua i 2019. 

CHUN VÓTÁIL AR SON DOIREANN NÍ GHLACÁIN
téacsáil GRADAM104

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.