Eoghan Ó Loideáin

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Rugadh agus tógadh Eoghan Ó Loideáin ar an gCeathrú Rua i gConamara naoi mbliain is fiche ó shin. Bhain sé céim cumarsáide amach ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in 2011 agus ó shin i leith tá sé ag plé le cúrsaí teilifíse thar timpeall na tíre.

Bíonn sé le feiceáil ar scáileán TG4 go rialta mar láithreoir ar na cláir, “Dochreidte, Gan Dabht, Whiz sa Chistin agus Cleas Act”  

Chomh maith leis sin cloistear é mar charachtair ar leith i réimse mór cartúin go mion-minic. Nuair nach bhfuil sé ar an teilifís bíonn sé ag déanamh obair dheonach mar fhear tí do charthanachtaí áitiúla thar timpeall na Gaillimhe.

CHUN VÓTÁIL AR SON EOGHAN Ó LOIDEÁIN
téacsáil GRADAM105

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.