Niamh Ní Chróinín

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Niamh Ní Chróinín is ainm dom agus is as Port Mearnóg i mBaile Átha Cliath dom. Rinne mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an Socheolaíocht i gColáiste na Tríonóide. Thosaigh mé ag obair go deonach le Raidió Rí-Rá nuair a bhí mé sa choláiste, rud a thaitin go mór liom. D'éirigh liom post a fháil mar bhainisteoir ar an stáisiún cúpla bliain níos déanaí. Bíonn deiseanna agam taisteal timpeall na tíre ag déanamh ceardlanna raidió le daltaí scoile agus bím ag obair ar thionscnaimh ar nós na halbaim CEOL agus ar Bliain na Gaeilge ag Electric Picnic. Cuirim an clár Rí-Rá ar RnaG i láthair le Cillian de Búrca ar RTÉ Raidió na Gaeltachta gach Máirt-Aoine. Chomh maith leis sin, cuirim an clár Pop Raidió i láthair gach Satharn ar Spin1038. 

CHUN VÓTÁIL AR SON NIAMH NÍ CHRÓINÍN
téacsáil GRADAM101

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 30 Deireadh Fómhair 2018.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 31 Deireadh Fómhair.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

Bronnfar Gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide uile an Oireachtais 2018 a bheidh ar siúl san INEC, Cill Airne, Co. Chiarraí, Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018, le linn Oireachtas na Samhna. Tá gach eolas maidir leis na Réaltaí Óga agus an córas vótála ar fáil anseo.