Is de bhunadh Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill Seán Ó Baoill. Is céimí onórach de chuid Coláiste Ollscoille Bhaile Átha Cliath, agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, é. Tá Seán ag obair mar fhísiriseoir le ‘MeonEile.ie’ le ceithre bliana anuas. Bhí Seán le feiceáil ar an scáileán ar BBC Thuaisceart Éireann i mbliana mar thuairisceoir, sa tsraith úr-nua ‘An Focal Scoir’. Faoi láthair, tá sé ag obair mar cheamaradóir-stiúrthóir ar chlár faisnéise nua, a chraolfar ar TG4 an bhliain seo chugainn. Bíonn Seán ag plé le cúrsaí raidió go rialta. Seo an dara bliain dó an sraith 'Tochailt Staire' a chur i láthair ar BBC Raidió Uladh. Is aisteoir é Seán freisin. Bíonn sé le feiceáil go rialta ar an sobaldráma ‘Ros na Rún’, agus páirt 'Adam Mac Donncha' aige, an Conallach crosta dána! Beidh Seán le feiceáil sa scannán ‘Murdair Mhám Trasna' níos deireanaí sa bhliain ar TG4.

CHUN VÓTÁIL AR SON SEÁN Ó BAOILL
téacsáil GRADAM106

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.