SIÚN NÍ DHUINN | An tOireachtas

Rugadh agus tógadh Siún i mbaile Dhún Dealgan ach tá sí ag cur fuithi i mBaile Átha Cliath le breis agus 10 mbliana anois. Céimí de chuid UCD, chuaigh sí ag obair ann ar feadh seala. Ó shin i leith, tá sealanna caite aici le Conradh na Gaeilge, le hOllscoil Mhá Nuad, Gaelchultúr, Foras na Gaeilge agus anois, RTÉ, áit a bhfuil sí ag obair mar Chomhordaitheoir Digiteach Gaeilge ann. Bhunaigh sí As an Nua, suíomh gréasáin dátheangach sa bhliain 2016. Tá colúin scríofa ag Siún don Irish Times agus don Journal le déanaí. Is Colúnaí rialta de chuid Nós agus duine a bhfuil spéis mhór aici sna meáin shóisialta. Tá Siún an-bhródúil as Beo, ar Éigean, an chéad phodchraoladh i nGaeilge de chuid RTÉ atá á léiriú agus á láithriú aici i dteannta le hÁine Ní Bhreisleáin agus Sinéad Ní Uallacháin.

CHUN VÓTÁIL AR SON SIÚN NÍ DHUINN
téacsáil GRADAM105

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.

An Cairpéad Dearg ag na Gradaim

Dáta

Am

áit

Praghas

Cartlann Bhuaiteoirí na nGradam Cumarsáide

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Is iomaí gradam idirnáisiúnta atá faighte ag na meáin Ghaeilge ach sna gradaim chumarsáide náisiúnta in Éirinn meastar na meáin chumarsáide tri lionsa an Bhéarla.  Le Gradaim Chumarsáide an Oireachtais faigheann muid breithiúnas an chroí-lucht féachana agus an chroí-lucht éisteachta ar na meáin s’ againne féin.  Níl aon bhreithiúnas níos tábhachtaí ná sin.

Alan Esslemont Ardstiúrthoir TG4
Teistiméireacht

Tugann Gradaim Chumarsáide an Oireachtais sprioc duit le caighdeán iriseoireachta/craoltóireachta níos airde a bhaint amach agus, má bhíonn an t-ádh leat, an t-aitheantas nuair a éiríonn leat obair mhaith a dhéanamh go leanúnach.  Ta taitneamh le baint as an iomaíocht, ionracas ag baint leis an bpróiseas agus ríméad ag baint le gradam a bhuachan.  Ta mór-mheas ar na gradaim sa tionscal.

Cormac Ó hEadhra Cormac @5

Gailearaí

Na Gradaim Chumarsáide
Na Gradaim Chumarsáide
Na Gradaim Chumarsáide

Nuacht ag baint leis

Gearrliosta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2017 fógartha

Tuilleadh Eolais

Gearrliosta na nGradam Cumarsáide 2016 fógraithe

Tuilleadh Eolais

Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2016

Tuilleadh Eolais

Gradaim Chumarsáide an Oireachtas 2015

Tuilleadh Eolais

Suíomh Imeachta

Fógraíocht