Rugadh agus tógadh Siún i mbaile Dhún Dealgan ach tá sí ag cur fuithi i mBaile Átha Cliath le breis agus 10 mbliana anois. Céimí de chuid UCD, chuaigh sí ag obair ann ar feadh seala. Ó shin i leith, tá sealanna caite aici le Conradh na Gaeilge, le hOllscoil Mhá Nuad, Gaelchultúr, Foras na Gaeilge agus anois, RTÉ, áit a bhfuil sí ag obair mar Chomhordaitheoir Digiteach Gaeilge ann. Bhunaigh sí As an Nua, suíomh gréasáin dátheangach sa bhliain 2016. Tá colúin scríofa ag Siún don Irish Times agus don Journal le déanaí. Is Colúnaí rialta de chuid Nós agus duine a bhfuil spéis mhór aici sna meáin shóisialta. Tá Siún an-bhródúil as Beo, ar Éigean, an chéad phodchraoladh i nGaeilge de chuid RTÉ atá á léiriú agus á láithriú aici i dteannta le hÁine Ní Bhreisleáin agus Sinéad Ní Uallacháin.

CHUN VÓTÁIL AR SON SIÚN NÍ DHUINN
téacsáil GRADAM105

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.