Is ón gCoimín i gCorca Dhuibhne do Shláine Ní Chathalláin. Is céimí de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaillimh agus ina dhiaidh, ag críochnú in UCD, mar a raibh sí ag múineadh ann leis. Chaith sí seal ag obair mar aistritheoir, ag obair i gColáiste Íde, le hOifig na nOibreacha Poiblí, sa Rannóg Pleanála Teangan le hÚdarás na Gaeltachta, le Coláistí Chorca Dhuibhne, agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Le cúpla bliain anuas tá sí ag obair mar láithreoir le TG4, ar Rásaí Lios Tuathail, agus mar Chlár Reachtaire le RTÉ Raidió na Gaeltachta. Baineann sí an-taitneamh as a bheith ag amhránaíocht ar an Sean-Nós agus is bean drámaíochta í chomh maith. I mbliana tá blag tosaithe aici faoina máthair chríonna, nó Nain, mar a thugann sí uirthi chun ná dearúdfadh sí go deo an saibhreas cultúir agus Gaolainne atá aici.

CHUN VÓTÁIL AR SON SLÁINE NÍ CHATHALLÁIN
téacsáil GRADAM107

chuig 57003 má tá tú ag téacsáil ó Phoblacht na hÉireann 
60999 má tá tú ag téacsáil ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2017.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 0818 217 100 (Poblacht na hÉireann)
0800 028 3874 (Tuaisceart na hÉireann & ón mBreatain Mhór)
Fógrófar an buaiteoir le linn Ócáid Bhronnta na nGradam Cumarsáide uile ar an 1 Samhain.
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.