Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údar na nduaisiarrachta agus, i gcás Gradam Réics Carló, ar ealaíontóir an leabhair chomh maith. Tugann na gradaim seo aitheantas do dhea-chleachtais, do chruthaíocht agus do chur i láthair ag gach aon leibhéal den phróiseas a bhaineann le leabhar a ullmhú don mhargadh.

Roghnaítear na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas - fiúntas an ábhair; dearadh an leabhair; leagan amach an ábhair, idir théacs agus léaráidí ar na leathanaigh; caighdeán na clódóireachta; agus an chaoi a bhfreastalaíonn an foilseachán ar riachtanais léitheoireachta an phobail.

Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg - Gradam Réics Carló
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €1,250; Duais don ealaíontóir: €1,250
(Leabhar do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois atá inghlactha).

Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta - Gradam Uí Shúilleabháin
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €2,500;

Tar éis comórtas géar idir na leabhair ar fad, tá aon leabhar déag (11) roghnaithe ar ghearrliostaí na bliana seo - Sé (6) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin agus seacht (7) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló. I measc na dtithe foilsitheoireachta a bhfuil leabhar ainmnithe acu ar ghearrliostaí na bliana seo tá, An tSnáthaid Mhór, Cló Iar-Chonnacht, Cois Life, Futa Fata, Leabhar Breac agus Móinín. Tá liosta iomlán den dá ghearrliosta ar fáil thíos.

Fógrófar buaiteoirí Ghradam Uí Shúilleabháin agus Ghradam Réics Carló, chomh maith le buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2018 ag searmanas speisialta ag Oireachtas na Samhna in Óstán Brehon, Cill Airne, Co. Chiarraí Dé Céadaoin, 31 Deireadh Fómhair 2018.

Gearrliosta Ghradam Uí Shuilleabháin

Gearrliosta Ghradam Réics Carló