Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg - Gradam Réics Carló
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €1,250; Duais don mhaisitheoir: €1,250
(Leabhar do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois atá inghlactha)

Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta - Gradam Uí Shúilleabháin
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €2,500

Leabhar na Bliana Aistrithe ó Theanga Eile - Gradam de Bhaldraithe
Duais don fhoilsitheoir: €1,500; Duais don Aistritheoir: €500

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údair na nduaisiarrachtaí agus, i gcás Gradam Réics Carló, ar mhaisitheoir an leabhair chomh maith. I gcás Gradam de Bhaldraithe, bronnfar duais ar aistritheoir an leabhair. Tugann na gradaim seo aitheantas do dhea-chleachtais, do chruthaíocht agus do chur i láthair ag gach aon leibhéal den phróiseas a bhaineann le leabhar a ullmhú don mhargadh.

Roghnaítear na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas - fiúntas an ábhair; caighdeán na Gaeilge; dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta; caighdeán táirgeachta; agus an chaoi a bhfreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

 

 

Gearrliosta Ghradam Uí Shuilleabháin

Gearrliosta Ghradam Réics Carló

Gearrliosta Ghradam de Bhaldraithe

Nuacht ag baint leis

Fógraíocht