Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

 

Táimid anois ag glacadh le hiontrálacha do Ghradaim Fhoilsitheoireachta na Bliana do Leabhair i nGaeilge – Gradam Réics Carló (Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg), Gradam Uí Shúilleabháin (Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta) agus Gradam de Bhaldraithe (Leabhar na Bliana do shaothar aistrithe go Gaeilge ó theanga eile). Bronnfar duaischiste iomlán de €17,000.

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údair na nduaisiarrachtaí agus, i gcás Gradam Réics Carló, ar mhaisitheoir an leabhair chomh maith. I gcás Gradam de Bhaldraithe, bronnfar duais ar aistritheoir an leabhair. Tugann na gradaim seo aitheantas do dhea-chleachtais, do chruthaíocht agus do chur i láthair ag gach aon leibhéal den phróiseas a bhaineann le leabhar a ullmhú don mhargadh.

Roghnaítear na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas - fiúntas an ábhair; caighdeán na Gaeilge; dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta; caighdeán táirgeachta; agus an chaoi a bhfreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

Fógrófar an trí ghearrliosta i mí Lúnasa agus fógrófar buaiteoirí na ngradam ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2020.

Is féidir cóip den fhoirm iontrála a fháil anseo nó ó Oifig an Oireachtais agus na hiontrálacha a sheoladh chuig: Na Gradaim Fhoilsitheoireachta 2020, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 VH98.

Is é an spriocdháta iontrála an 8 Iúil 2020.

Buaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta 2019

Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg - Gradam Réics Carló
(Leabhar do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois)

BOSCADÁN
Údar: Áine Ní Ghlinn - €1,250
Maisitheoir: Kirsten Shiel - €1,250
Foilsitheoir: Cois Life - €5,000

Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta - Gradam Uí Shúilleabháin
AN TROMDHÁMH
Údar: Feargal Ó Bearra - €2,500
Foilsitheoir: Leabhar Breac - €5,000


Leabhar na Bliana Aistrithe ó Theanga Eile - Gradam de Bhaldraithe
FILE AR FHILE
Aistritheoirí:
Eiléan Ní Chuilleanáin - €500
Liam Ó Muirthile (nach maireann)
Tomás Mac Síomóin
Gabriel Rosenstock
Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Foilsitheoir: Cois Life - €1,500

 

 

Fógraíocht