Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg - Gradam Réics Carló
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €1,250; Duais don mhaisitheoir: €1,250
(Leabhar do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois atá inghlactha)

Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta - Gradam Uí Shúilleabháin
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €2,500

Leabhar na Bliana Aistrithe ó Theanga Eile - Gradam de Bhaldraithe
Duais don fhoilsitheoir: €1,500; Duais don Aistritheoir: €500

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údair na nduaisiarrachtaí agus, i gcás Gradam Réics Carló, ar mhaisitheoir an leabhair chomh maith. I gcás Gradam de Bhaldraithe, bronnfar duais ar aistritheoir an leabhair. Tugann na gradaim seo aitheantas do dhea-chleachtais, do chruthaíocht agus do chur i láthair ag gach aon leibhéal den phróiseas a bhaineann le leabhar a ullmhú don mhargadh.

Is cúis áthais dúinn i mbliana Gradam úr a fhógairt dírithe ar shaothair atá aistrithe go Gaeilge ó theanga eile ar bith - Gradam de Bhaldraithe. Bhí Tomás de Bhaldraithe ina Uachtarán ar an Oireachtas in 1991 agus ba bheag gné de shaol na Gaeilge nach raibh baint aige léi. Bhí ról ceannasach aige san fhoclóireacht idir 1945 agus 1994. Bhí tacaíocht á tabhairt aige go leanúnach don fhoilsitheoireacht agus don nualitríocht agus bhí poist thábhachtacha aige in eagraíochtaí deonacha agus in institiúidí. 

Roghnaítear na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas - fiúntas an ábhair; caighdeán na Gaeilge; dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta; caighdeán táirgeachta; agus an chaoi a bhfreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

 

Dátaí Tábhachtacha don Dialann

Spriocdháta Iontrála
: 8 Iúil 2019
Fógairt Gearrliosta: 15 Lúnasa 2019
Bronnfar na gradaim ag searmanas speisialta ag tús mhí Dheireadh Fómhair