Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údar na nduaisiarrachta agus, i gcás Gradam Réics Carló, ar ealaíontóir an leabhair chomh maith. Tugann na gradaim seo aitheantas do dhea-chleachtais, do chruthaíocht agus do chur i láthair ag gach aon leibhéal den phróiseas a bhaineann le leabhar a ullmhú don mhargadh.

Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg - Gradam Réics Carló
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €1,250; Duais don ealaíontóir: €1,250
(Leabhar do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois atá inghlactha).

Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta - Gradam Uí Shúilleabháin
Duais don fhoilsitheoir: €5,000; Duais don údar: €2,500;

Leabhair atá incháilithe le hiontráil sna comórtais seo:

 1. Leabhair i nGaeilge (prós, filíocht, drámaíocht &rl) a foilsíodh sa tréimhse,
  1 Meán Fómhair 2016 - 31 Lúnasa 2018 do Ghradam Réics Carló &
  1 Meán Fómhair 2017 - 31 Lúnasa 2018 do Ghradam Uí Shúilleabháin.
 2. Leabhair a aistríodh ó theanga eile, seachas Béarla.
 3. Ní ghlacfar le comheagráin.

Táille iomaíochta: €25

Maidir le hiontrálacha:
* Is gá dhá (2) chóip de gach leabhar a iontráiltear a chur leis an iarratas. Má roghnaítear leabhar don ghearrliosta, beidh ar an bhfoilsitheoir deich (10) gcóip eile a sheoladh ar aghaidh chugainn.
* Féadfaidh foilsitheoir a rogha líon iontrálacha a dhéanamh ach foirm iarratais ar leith agus táille iontrála a bheith le gach ceann acu.
* Déanfar gearrliosta as na leabhair bunaithe ar na slata tomhais seo a leanas:

 1. fiúntas an ábhair;
 2. dearadh an leabhair;
 3. leagan amach an ábhair, idir théacs agus léaráidí, ar na leathanaigh;
 4. caighdeán na clódóireachta; agus
 5. an chaoi ar fhreastail an foilseachán ar riachtanais léitheoireachta an phobail.

Fógrófar an dá ghearrliosta i Mí Dheireadh Fómhair agus bronnfar na gradaim ag Oireachtas na Samhna 2018.

Is féidir PDF den fhoirm iontrála a íoslódáil nó glaoch a chur ar Aisling Nic Artáin in Oifig an Oireachtais ag +353 1 475 3857 chun foirm iontrála a fháil. Seol an fhoirm le d’iarratas, roimh 31 Lúnasa 2018, chuig: Gradaim Fhoilsitheoireachta 2018, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.