Jimín Mháire Thaidhg

Gradam Réics Carló | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Achoimre

Beagnach céad bliain ó cead fhoilsíodh Jimín Mháire Thaidhg, tugann an t-eagrán maisithe seo léargas úr ar an leabhar is aitheanta i gcorpas litríocht Ghaeilge na n-óg. Leagan glanta agus giorraithe de Jimín Mháire Thaidhg a léigh glúine de pháistí scoile Éireannacha, ar baineadh tagairtí don chleamhnas, do chaidrimh idir dhaoine fásta agus don bhás amach as. Filleann an t-eagrán seo ar an mbuntéacs agus tugann sé cuntas níos grinne agus níos greannmhaire ar nósanna agus ar chultúr na Gaeltachta ag tús an fichiú haois.

An tEagarthóir: Ríona Nic Congáil

Tógadh Ríona Nic Congáil i nGaillimh. Scríobh sí leabhar do pháistí nuair a bhí sí sa chéad bhliain san ollscoil, An Túr Solais (2004). D’fhoilsigh sí dhá leabhar eile do pháistí ina dhiaidh sin: An Leabhar Órga (2006) agus Saol an Mhadra Bháin (2011).

Idir 2007 agus 2012, bhí sí i mbun Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge, a chuir gréasán tacaíochta ar fáil do scríbhneoirí nua na Gaeilge. Chuir sí dhá eagrán speisialta de Comhar in eagar: Comhar: Eagrán na Scríbhneoirí Úra (Deireadh Fómhair 2009); Comhar: Eagrán na Scríbhneoirí Úra (Meán Fómhair 2010).

Bhain sí PhD amach sa Nua-Ghaeilge ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2009. I measc a cuid foilseachán tá Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach (2010), Úna Ní Fhaircheallaigh, Smaointe Ar Árainn/Thoughts on Aran (eag.) (2010; 2014), Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg (eag.) (2012), Laethanta Gréine & Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg (comheag.) (2013), Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain: Imleabhar I agus Imleabhar II (comheag.) (2015), The Journal of the History of Childhood and Youth: Special Issue on Ireland (comheag.) (2016), agus Historical Perspectives on Parenthood and Childhood in Ireland (comheag.) (2017). Tá duaiseanna náisiúnta agus dámhachtainí acadúla bainte amach ag Ríona dá scríbhneoireacht chruthaitheach agus dá saothar acadúil.

Is é Jimín Mháire Thaidhg ó pheann An tSeabhaic an leabhar is fearr léi, agus braitheann sí go bhfuil an t-ádh dearg uirthi go raibh baint aici le próiseas foilsithe dhá eagrán nua den leabhar sa bhliain 2016, i gcomhpháirt le hAndrew Whitson agus An tSnáthaid Mhór.

Maisitheoir: Andrew Whitson

Is as Béal Feirste ó dhúchas do Andrew Whitson. Tá leabhair maisithe aige ar ghnéithe éagsúla de mhiotaseolaíocht na hÉireann, ina measc The Creatures of Celtic Myth, The Field Guide to Irish Fairies agus The Dark Spirit. Ó 2007 ar aghaidh, tá sraith de phictiúrleabhair mhór-ráchairte do pháistí maisithe aige: Gaiscíoch na Beilte Uaine (gearrliosta Bisto agus buaiteoir Ghradam Réics Carló 2007); Balor (Gradam Réics Carló 2009); An Gréasaí Bróg agus na Sióga (gearrliosta Bisto agus Gradam Réics Carló 2010); Mac Rí Éireann (2011); Ó Chrann go Crann (gearrliosta CBI, buaiteoir Ghradam Réics Carló 2012 agus ghradam R.A.I. 2013). Bronnadh duais onórach Bisto le haghaidh maisiú leabhar ar Andrew in 2011. I gcomhar le Caitríona Nic Sheáin, tá 3 leabhar ficsin do pháistí, idir scríobh agus léaráidí, déanta ag Andrew, mar atá, Cogito, Pop! agus Cúraille i gCeannas.