SÁRÚ

Gradam Réics Carló | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Mistéir, eachtraí agus fadhbanna móra an domhain – tá siad go léir le sárú san úrscéal seo do léitheoirí 11 – 15 bliain. Tá SÁRÚ an-oiriúnach mar leabhar léitheoireachta sa seomra ranga agus tá gluais ag deireadh an scéil.
Is é SÁRÚ an tríú húrscéal do léitheoirí óga a scríobh Anna Heussaff. Bhí na príomhcharachtair chéanna in Vortex (Cois Life, 2006) agus in Hóng (Cló Iar-Chonnacht, 2013) a bhuaigh Gradam Speisialta na Moltóirí Leabhar Pháistí Éireann in 2013.

Tugann Anna Heussaff aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide sa leabhar SÁRÚ. Ar uaireadóir cliste atá an cluiche nua SÁRÚ á imirt ag Evan agus a chara Rio.

An éireoidh leo an domhan a thabhairt slán sa chluiche, nó an gcuirfidh Crúb agus na bulaithe eile stop leo? Tá contúirtí móra eile ina saol féin – ina measc, stoirmeacha agus tubaistí aeráide a bhfuil Síofra, deirfiúr Evan, an-bhuartha fúthu. Agus cén sórt duine í Cara, an cailín nach ndéanann gáire?

An tÚdar:

Tá cónaí ar Anna Heussaff i mBaile Átha Cliath, áit ar tógadh le Gaeilge í. Chaith sí blianta ag obair ar chláir raidió agus teilifíse sular dhírigh sí ar an scríbhneoireacht.
Cuireann Anna Heussaff ceardlanna scoile ar fáil faoi scáth scéimeanna éagsúla, ina measc scéim Scríbhneoirí sna Scoileanna Éigse Éireann agus scéimeanna eile.