Amhráin agus Dánta Raiftearaí

An tOireachtas

Achoimre:

San eagrán athchóirithe seo d’amhráin agus dánta Raiftearaí, an chéad leagan atá curtha ar fáil sa chló Rómhánach, cuireann Nollaig Ó Muraíle saothar taighde an Chraoibhín Aoibhinn i láthair pobal nua léitheoirí.  Roinneann sé an t-eolas fairsing atá aige féin ar fhile mór Mhaigh Eo, ar an véarsaíocht a chum sé, ar an teanga a shaothraigh sé, ar na logainmneacha atá luaite sna dánta agus ar chuid mhór gnéithe eile de shaothar Raiftearaí agus De Híde araon.

An tÚdar:

Tá an Dr Nollaig Ó Muraíle ina léachtóir i Roinn na Gaeilge. Is as Cnoc Mhuire, i gCo. Mhaigh Eo, dó. D’fhreastail sé ar Choláiste Naithí, i mBealach an Doirín, Co. Ros Comáin agus bhain sé a chuid céimeanna BA, MA agus PhD amach in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad.

Tá sé ina bhall den Choimisiún Logainmneacha, de Bhord Ard-Mhúsaem na hÉireann, de Bhord Rialúcháin Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ardléinn Bhaile Átha Cliath, agus de Choiste Eagarthóireachta Fhoclóir na Nua-Ghaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann. Sa bhliain 2009 toghadh ina bhall d’Acadamh Ríoga na hÉireann é.