Trixie an Madra Mistéireach

Bíonn Trixie an madra cliste ag obair go dian gach lá in éineacht lena mháistir, Tony an tréidlia scaipthe. Tugann Trixie an-chabhair dá mháistir – murach an madra, bheadh cúrsaí trína chéile ag Tony.

Nuair a thagann Trixie agus Tony ar mhadra atá gortaithe, tá siad ag iarraidh cabhrú leis. Madra an-speisialta atá ann. Nuair a fhaigheann Trixie amach gur le duine an-speisialta an madra mistéireach, tá ionadh an domhain uirthi! Ansin, tarlaíonn rud éigin uafásach…
Scéal bríomhar eile faoi Trixie, an marda cliste agus a cara Tony, an tréidlia a dtugann sí aire dó.

An tÚdar:
Is as Cinn Mhara i gContae na Gaillimhe do Patricia Mac Eoin. Is breá léi ainmhithe, madraí go háirithe. Dá mbeadh madra aici ba mhaith léi go mbeadh sé chomh cliste agus chomh cróga le Trixie! Tá go leor leabhar do pháistí aistrithe ó theangacha eile aici roimhe seo, ach is é seo an dara leabhar atá scríofa aici sa sraith seo.

An tEalaíontóir:
Maisitheoir gnóthach é Richard Watson. Is breá leis pictiúir de gach saghas carachtair a tharraingt: foghlaí mara, dragún, mac tíre nó madra agus tréidlia! An caitheamh aimsire ba mhó a thaitin leis nuair a bhí sé óg ná pictiúir a tharraingt – anois, sin é an jab atá aige!