Gradam Uí Shúilleabháin 2017

Tá An tOireachtas anois ag glacadh le hiarratais le haghaidh Gradam Uí Shúilleabháin 2017. Is comórtas é seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais freisin ar údar na nduaisiarrachta. Reáchtáiltear an comórtas seo i gcuimhne ar Dhonncha Uí Shúilleabháin gach dara bliain. 

Déanann Gradam Uí Shúilleabháin ceiliúradh ní amháin ar fheabhas na scríbhneoireachta Gaeilge ach ar na caighdeáin arda a léiríonn foilsitheoirí ar fud na hÉireann le linn na bliana. Gach bliain cuireann foilsitheoirí leabhar Gaeilge ó gach cearn den tír plúr a saothair le bheith san iomaíocht don Ghradam seo. 

Fógrófar an gearrliosta i mí Dheireadh Fómhair agus bronnfar Gradam Uí Shúilleabháin ag ócáid speisialta le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne, Co. Chiarraí, 1 Samhain 2017. Tá duais €3,000 ar fáil don fhoilsitheoir agus €2,000 ar fáil d’údar an leabhair is fearr do dhaoine fásta.

Ábhar bróid agus mórtais é an caighdeán ard scríbhneoireachta agus foilsitheoireachta atá le fáil i nGaeilge anois agus táimid ag súil go mór leis an ard-chaighdeán sin a fheiceáil le hiontrálacha na bliana seo chomh maith.

Is é an spriocdháta iontrála Déardaoin, 31 Lúnasa 2017. Tá cóip den fhoirm iontrála le fáil anseo. Is féidir í sin a phriontáil nó is féidir cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Gradam Uí Shúilleabháin 2017, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.