Meitheal Áitiúil | An tOireachtas

Tá Meitheal Áitiúil curtha ar bun againn i gcomhpháirt le Féasta Sráide le tacú agus le cuidiú le pobail Ghaeilge ar fud na tíre agus chun a gcuid gníomhaíochtaí le dul i ngleic le COVID-19 a chomhordanáidiú, na pobail sin is mó atá faoi mhíbhuntáiste agus faoi bhagairt ach go háirithe.

Treoracha

Ar mhaith leat cúnamh a thabhairt?

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt do An tOireachtas teagmháil a dhéanamh liom maidir le Meitheal Áitiúil agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist, mo fón agus mo sheoladh chun an próiseas a éascú.