Oíche Chultúir

Imeachtaí Eile | An tOireachtas

Le linn Oíche Chultúir, freastalaíonn thart ar 350,000 duine thar timpeall an oileáin ar imeachtaí cultúir, oidhreachta agus ealaíon saor in aisce. Is deis í seo don phobal gnéithe éagsúla den chultúr a bhlaiseadh agus is deis í d’eagrais cultúir lucht féachana agus rannpháirtithe úra a mhealladh. Osclaítear doirse ionaid ealaíon, cultúir agus oidhreachta saor in aisce ar an oíche agus reáchtáiltear na céadta imeachtaí éagsúla – cosáin cultúir, taispeántais, ceolchoirmeacha, drámaí agus léachtaí ina measc. Bíonn na himeachtaí seo á reáchtáil ag ealaíontóirí, leabharlannaithe, craoltóirí, grúpaí pobail, ceardaithe, foirne iarsmalanna, eagrais spóirt, institiúid tríú leibhéal, siopaí, scoileanna, údaráis áitiúla agus Ranna Stáit. Is ar an tríú Aoine de Mheán Fómhair a bhíonn Oíche Chultúir ar siúl.

Le cinntiú go mbíonn imeachtaí Gaeilge ann mar chuid den Oíche, cuireann An tOireachtas pacáiste tacaíochta ar fáil do ghrúpaí ar fud na tíre agus déanfar poiblíocht ar na himeachtaí sin. Má tá spéis agat imeacht Gaeilge a reáchtáil i mbliana, cuir ríomhphost chuig majella@antoireachtas.ie.

Sampla Imeachtaí:

  • Seoltaí (Leabhair, scannáin, taispeántais)
  • Taispeántais (Ealaíon, Ceoil, Damhsa, Amhránaíochta)
  • Ceardlanna 
  • Cainteanna
  • Seónna  (Ceoil, drámaíochta)
  • Turais

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

  • Póstaeir le spás do shonraí an imeachta
  • Maoiniú airgid (tá sé ró-dhéanach cur isteach ar airgead i mbliana)
  • Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Seo samplaí do na himeachtaí a bhí againn le cúpla bliain anuas