Parkrun le Gaeilge | An tOireachtas

Is é atá i gceist le parkrun ná rith (nó siúil) 5k i bpáirc áitiúil, gach maidin Shathairn ag 9.30am. Is imeacht saor in aisce atá ann, agus má chláraíonn tú le parkrun.ie, tabharfar barrachód duit. Beidh d’am cláraithe agus beidh tú in ann breathnú ar thorthaí an reatha am lóin an lá céanna. Tá 78 parkrun i bpáirceanna éagsúla timpeall na tíre agus ní gá ach breathnú ar parkrun.ie le parkrun i do cheantar féin a aimsiú.

Níos túisce i mbliana, chuir An tOireachtas bandaí rosta le ‘Tá Gaeilge agam’ ar fáil do pharkrunners gur cainteoirí Gaeilge iad, ionas go mbeidís in ann cainteoirí Gaeilge eile a aithint agus dul ag labhairt leo ag na hócáidí parkrun. Dáileadh os cionn 1,500 banda ó shin ag 64 parkrun.

parkrun éagsúla anois ag tabhairt cuirí do chainteoirí Gaeilge thart timpeall na tíre a bheith leo d’ócáidí Gaelacha! Tá an tOireachtas ag spreagadh daoine a chaitheann an banda rosta ‘Tá Gaeilge agam’ dul chuig na parkrun seo agus fanacht i gcomhar píosa cainte, tae agus cácaí milse ina dhiaidh. #parkrunabú! Mura bhfuil banda agat cheana, is féidir ceann a fháil ach ríomhphost a chur chuig majella@antoireachtas.ie

  • Trá Mhór, Port Láirge, 23 Feabhra
  • Muineachán, 23 Márta
  • Páirc na dTor, BÁC , 6 Aibreán.
  • Ceatharlach, 25 Bealtaine
  • Páirc na bhFál, Béal Feirste, 22 Meitheamh
  • Iorras, Co. Mhaigh Eo, 17 Lúnasa
  • Dún Dealgáin, Co. Lú 21 Meán Fómhair
  • Páirc Chorcaí, BÁC –2 Samhain

An bhfuil spéis agat san imeacht?

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom maidir le Parkrun le Gaeilge agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist agus mo fón chun an próiseas a éascú.