AnCór

D’eascair An Cór, cór gaelach i gCorcaigh, as grúpa amhránaithe a bhí ag teacht le chéile ag oícheanta ReRá sa chathair chéanna.  Ba é Cillian Ó Braonáin, bunaitheoir ReRá, a mheall daoine chun canadh ag na hoícheanta chultúrtha a bhí á reáchtáil aige.  Is ag iarraidh comhcheol a chur leis na hamhráin a bhí á gcanadh go minic i mbabhtaí slua-amhránaíochta a bhí sé.  Ar feadh tuairim is sé mhí, is i seomra suite a bhí na seisiúin chleachtaidh.  Bhí líon na mball ag fás áfach agus bhí spás de dhíth

Bunaíodh an cór go hoifigiúil i Mí Márta na bliana 2015 nuair a bhog an cleachtadh go dtí Ionad Ghael Taca ar Phort Uí Shúilleabháin.   Ó shin amach, tagann an cór le chéile go seachtainiúil.  Le tuairim is cúigear déag anois mar bhaill iondúla tá an-dul chun cinn déanta laistigh d’achar ama gearr.

Is cór lán-ghaelach é ina mbíonn na baill ag déanamh a ngnó trí mheán na Gaeilge; bíonn na hamhráin, an stiúradh, agus an chumarsáid go léir as Gaeilge.  Maidir leis na hamhráin, tá idir amhráin thraidisiúnta ghaelacha agus amhráin nua-aistrithe sa stór ag an gcór.

Gan amhras, maraon leis an sprioc ceoil a bhíonn i gceist le haon chór, tá comhphobal gaelach á chaomhnú leis agus cairdis is nascanna á chothú dá bharr.  Bímis ag ceol!

Tuilleadh eolais ar fáil ar:
www.facebook.com/AnCórGaelachChorcaí