Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge

Tá fáilte roimh gach scríbhneoir a shaothraíonn trí mheán na Gaeilge in Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge, grúpa a bunaíodh ag tús 2015 le freastal ar na riachtanais éagsúla atá ag údair ó cheann ceann na tíre. Cuireann an t-Aontas roimhe comhoibriú le dreamanna eile le forbairt a dhéanamh ar scríbhneoireacht na Gaeilge agus ar a seasamh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Bíonn ollchruinniú ceithre huaire sa bhliain a thugann deis do na baill ábhair éagsúla a bhaineann le saol an scríbhneora a phlé agus tuairimí na scríbhneoirí a chur os comhair lucht riaracháin agus maoinithe i saol na litríochta. Ag gach ollchruinniú tugtar ardán d’údair saothair nua a léamh go poiblí agus bíonn deis ag scríbhneoirí taitneamh a bhaint as an ócáid shóisialta seo chun aithne a chur ar a chéile.

Cuirtear fáilte roimh an uile chineál scríbhneora, is cuma iad úrnua nó seanbhunaithe, ag scríobh don chló nó don scáileán, ag plé le ficsean nó neamh-fhicsean, nó ag cumadh aistí nó scéalta do pháistí. Is féidir leis na scríbhneoirí a bheith ag foghlaim óna chéile agus ag cur a gcuid comhairle i gcionn a chéile. Ní neart go cur le chéile.

De réir mar a fhásann an t-eagras, táthar ag súil go mbeidh an tAontas in ann seirbhísí éagsúla a thairiscint: gréasán cumarsáide agus eolais a sholáthar, bunachar sonraí faoi dheiseanna do scríbhneoirí a fhorbairt, oiliúint i scileanna scríbhneoireachta agus forbairt ghairmiúil a chur ar fáil, ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na scríbhneoirí agus idirbheartaíocht a dhéanamh le foilsitheoirí agus institiúidí cultúrtha éagsúla atá tábhachtach do shaothar an scríbhneora Gaeilge.

Cheana féin tá aighneachtaí scríofa agus curtha i láthair RTÉ agus Fhoras na Gaeilge, mar shampla, agus tá cáipéisí eile á réiteach do TG4, Oireachtas na Gaeilge agus do na Comhairlí Ealaíon.  Tugtar comhairle do dhreamanna eile faoi scéimeanna éagsúla a bhaineann le cur chun cinn na scríbhneoireachta Gaeilge agus a thugann deiseanna do scríbhneoirí dul os comhair an phobail.

Is ball eagraíochta é an tAontas in Áras Scríbhneoirí na hÉireann agus tá lacáistí ar fáil do na baill ar chúrsaí agus ar imeachtaí eile san Áras. Le breis tacaíochta agus comhoibriú leis na heagrais eile i ngort na litríochta, ba bhreá le hAontas na Scríbhneoirí Gaeilge cur le buntáistí ballraíochta agus leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil.