ReRá

ReRá.   Ag rá arís.  ‘Is é atá mar príomhsprioc ag ReRá ná gaeloícheanta cultúrtha, comhráiteacha, comhaimseartha a eagrú i gcroílár Chathair Chorcaí.  Glacann na daoine atá páirteach ann an deis chun spiorad, spraoi, agus scléip na Gaeltachta a chur ar bun sa Ghalltacht - le Gaill na cathrach ag cur beochta arís sa Ghaeilge.   Tagann an t-ainm leis an téama mar tagann an ‘re’ i ReRá ó ‘re’ an Bhéarla, a chuireann focail cosúil le ‘revive’, ‘rejuvenate’ agus reinvigorate’ i gcuimhne agus, dar ndóigh, tá an ‘rá’ sothuigthe.  Téann an grúpa sa tóir ar an spraoi sa tslí seo a leanas:

Ar an gcéad dul síos, tugann ReRá deis do dhaoine an cúpla focal atá acu a úsáid.  Is é seo Gaeilge lasmuigh den seomra ranga - Gaeilge saor ó cheartúchán agus ó chéasadh. Cabhraíonn an comhluadar fáilteach, dar ndóigh, agus cabhraíonn an deoch chomh maith. 

Ar an dara dul síos, ‘Scéalaíocht fadó agus scéalaíocht go deo’ – a bheadh mar mhanna ag ReRá.   Aithnítear go bhfuil saibhreas ar leith ag baint leis an mbua scéalaíochta atá againn in Éirinn; tugann ReRá deis do dhaoine, mar sin, scéalta a insint agus a chloisteáil. Bíonn an bhéim ar scéalaíocht ag ReRá.

Bíonn níos mó ná scéalta le clos ar an oíche áfach.  Tá snáitheanna eile sa taipéis; ceol, amhránaíocht, filíocht agus rince traidisiúnta na tíre seo a bhíonn á gceiliúradh fosta.

Tá rud éigin ann do chách.  Ní haon rud ardnósach é.  Is féidir le haon duine, ar aon chaighdeán Ghaeilge, taitneamh agus tairbhe a bhaint as an oíche. Níl aon bhrú ar éinne, ach tá deiseanna do gach duine, foghlaimeoirí agus cainteoirí dúchasacha araon, dúshláin a thabhairt dóibh féin. 

Is é an focal scoir i gcónaí, áfach, ná an spraoi.  Is é sin croí ReRá.

Tuilleadh eolais ar fáil ar:
www.facebook.com/GaeilgeBriste
www.rera.ie
www.twitter/gaeilgebriste (ReRá)