Ridirí Átha Cliath

Club rothaíochta i mBaile Átha Cliath is iad Ridirí Átha Cliath. Curtha ar bun i Mí Aibreáin 2015, is club rothaíochta sóisialta iad na Ridirí. Téann siad amach gach Luan ag imeacht ó Iosta na Rinne [3 Arena]. Tá fáilte roimh bhaill nua i gcónaí, an t-aon riail atá ag an gclub ná go mbeidh siadsan atá ag glacadh páirt ann sásta an Ghaeilge a labhairt.

Tá na Ridirí ag obair le clubanna rothaíochta eile timpeall na tíre ar bhonn leanúnach. Tá súil acu amach anseo comhimeachtaí a eagrú le clubanna eile agus deis a thabhairt do na baill casadh le gréasáin Ghaeilge eile ó gach cearn den tír.

Má tá tú ag lorg tuilleadh eolais nó ag iarraidh páirt a ghlacadh in imeachtaí na Ridirí déan teagmháil le Peadar de Blúit in oifig an Oireachtais, Baile Átha Cliath.