Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Tá Oireachtas na Samhna ag tabhairt aghaidh ar Ghaillimh, Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa ón 23 Deireadh Fómhair – 1 Samhain 2020.

Is é an tOireachtas fós an fhéile náisiúnta is Gaelaí sa tír. Táimid ag súil le pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta as gach aon chearn aghaidh a thabhairt ar Ghaillimh chun sult agus spraoi a bhaint as an réimse leathan imeachtaí a bheidh ar siúl.

Más spéis leat ócáid a reáchtáil ar Shlí an Oireachtais agus/nó le linn na féile 2020, déan teagmháil leis an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán, Louise Ní Dháibhéid ag louise@antoireachtas.ie.

Ná déan dearmad do lóistín a chur in áirithe anois. Tá gach eolas maidir le lóistín ar fáil anseo.

 

 

Dáta23 Deireadh Fómhair - 1 Samhain 2020

AmÓ mhaidin go hoíche

áitBóthar na Trá, Gaillimh

PraghasÉAGSÚIL

Cartlann Bhuaiteoirí Oireachtas na Samhna

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Oireachtas na Gaeilge! Buaicphointe na bliana do lucht na Gaeilge. Bíonn gach gné d'ár gcultúr i réim ann - an teanga, an ceol, an rince, an amhránaíocht, an drámaíocht, na hagallaimh, díospóireacht agus taispeántais de gach saghas. Cuir leis sin an spiorad agus an spleodar a bhaineann leis an dream óg spreagúil a bhíonn i láthair agus táim cinnte nach bhfuil a leithéid eile d'fhéile ar domhan. Gura fada buan iad!

Seán Ó Muimhneacháin Iar-Uachtarán
Teistiméireacht

Breathnaíonn lucht labhartha na Gaeilge orainn féin go minic mar phobail atá briste, scaipthe, scoite amach óna chéile ach ag Oireachtas na Samhna feiceann muid dháiríre cé chomh láidir, bríomhar agus spleodrach atá muid mar phobal.  Tá fás thar na bearta tagtha ar an Oireachtas le fiche bliain anuas agus éacht déanta ag Liam agus ag foireann an Oireachtais.

Alan Esslemont Ardstiúrthoir TG4