Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Beidh Oireachtas na Samhna ag filleadh ar Óstán Citywest, Teach Sagard, Co. Bhaile Átha Cliath arís ó 30 Deireadh Fómhair - 3 Samhain 2019.

Is é an tOireachtas fós an fhéile náisiúnta is Gaelaí sa tír. Táimid ag súil le pobal na Gaeilge as gach aon chearn aghaidh a thabhairt ar Óstán Citywest chun sult agus spraoi a bhaint as an réimse leathan imeachtaí a bheidh ar siúl.

Más spéis leat ócáid a reáchtáil le linn na féile 2019, déan teagmháil leis an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán, Louise Ní Dháibhéid ag louise@antoireachtas.ie.

Ná déan dearmad do lóistín a chur in áirithe do fhéile na bliana seo. Tá sonraí teagmhála an óstáin thíos.

Óstán Citywest
Óstán:  +353 (0) 1 4010500 
Ríomhphost: info@citywesthotel.com

 

Dáta30 Deireadh Fómhair - 3 Samhain 2019

AmÓ mhaidin go hoíche

áitÓstán Citywest, Teach Sagard, Baile Átha Cliath

PraghasÉAGSÚIL

Cartlann Bhuaiteoirí Oireachtas na Samhna

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Oireachtas na Gaeilge! Buaicphointe na bliana do lucht na Gaeilge. Bíonn gach gné d'ár gcultúr i réim ann - an teanga, an ceol, an rince, an amhránaíocht, an drámaíocht, na hagallaimh, díospóireacht agus taispeántais de gach saghas. Cuir leis sin an spiorad agus an spleodar a bhaineann leis an dream óg spreagúil a bhíonn i láthair agus táim cinnte nach bhfuil a leithéid eile d'fhéile ar domhan. Gura fada buan iad!

Seán Ó Muimhneacháin Iar-Uachtarán
Teistiméireacht

Breathnaíonn lucht labhartha na Gaeilge orainn féin go minic mar phobail atá briste, scaipthe, scoite amach óna chéile ach ag Oireachtas na Samhna feiceann muid dháiríre cé chomh láidir, bríomhar agus spleodrach atá muid mar phobal.  Tá fás thar na bearta tagtha ar an Oireachtas le fiche bliain anuas agus éacht déanta ag Liam agus ag foireann an Oireachtais.

Alan Esslemont Ardstiúrthoir TG4