Oireachtas na Samhna

An tOireachtas

D’fhógair An tOireachtas ar an 8 Meitheamh 2020 nach mbeifear ag dul ar aghaidh le hOireachtas na Samhna 2020 i bhfianaise na mbeartas reatha chun déileáil le paindéim an choróinvíris, COVID-19, agus na dúshláin a bhaineann le tionóil mhóra i gcomhthéacs rialacháin an Rialtais maidir le scaradh sóisialta.  Gaillimh a bhí chun féile na bliana seo a óstáil agus bhí clár leathnaithe imeachtaí aontaithe mar chuid de cheiliúradh Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, Gaillimh 2020.

“Ní gan dua ná doicheall a glacadh an cinneadh seo”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais, “ach tá sláinte, sábháilteacht agus leas phobal an Oireachtais, agus an mhórphobail, níos tábhachtaí ná cúram ar bith eile ag an tráth corrach seo inár saol.   Níl sé indéanta féile Oireachtais mar is eol dúinn é a reáchtáil i mbliana ach táimid diongbháilte de go leanfaimid ar aghaidh le linn thréimhse an Oireachtais de chur chun cinn na n-ealaíon teangabhunaithe agus de fhreastal ar an bpobal a bhí dílis i gcónaí don Oireachtas, más go fíorúil féin a dhéanfaimid é.”

Ghabh sé buíochas leis na páirtithe ar fad a bhí ag tacú le reáchtáil Oireachtas 2020 – na hurraithe, na heagraíochtaí a bhí ag ullmhú ócáidí, na meáin chumarsáide, na hionaid, na hóstáin agus earnálacha na n-ealaíon, an chultúir agus an fháilteachtais chomh maith leis an iliomad eile.  “Gabhaim buíochas faoi leith leis na comhpháirtithe nua a bhí againn d’Oireachtas 2020,” a dúirt Liam Ó Maolaodha, “go speisialta Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Gaillimh le Gaeilge agus foireann Ghaillimh 2020 – onóir ab ea é a bheith ag obair leo agus táim ag súil le bheith ag obair leo arís san am atá le teacht.”

Tá plé ar siúl faoi láthair le Foras na Gaeilge, leis na ceanneagraíochtaí eile agus leis na páirtithe ar fad a reáchtálann imeachtaí ag féile an Oireachtais go bliantúil chun brat na féile a choinneáil in airde um Shamhain agus chun freastal i slite nua ar na Gaeil a bhfuil sé de nós acu cruinniú le chéile ag an bhféile. 

Beidh Oireachtas na Samhna 2021 agus 2022 ar siúl i gCill Airne mar a bhí socraithe agus tá aontú i bprionsabal le Comhairle Cathrach na Gaillimhe go mbeidh féile 2023 á reáchtáil i nGaillimh. 

Táimid ag cloí le féilire bliana an Oireachtais chomh fada agus is féidir agus, cé go bhfuil Féastaí Sráide agus #parkrunabú ar an méar fhada, táimid fós ag obair ar ghnéithe eile de, ina measc, Comórtais Liteartha an Oireachtais, Oíche Chultúir, Na Gradaim Fhoilsitheoireachta agus Na Gradaim Chumarsáide.

Tá gach eolas maidir le socruithe uasdátaithe an Oireachtais ar an suíomh gréasáin, www.antoireachtas.ie

TUILLEADH EOLAIS:                         
Máirín Nic Dhonnchadha   |   00353 87 2232094   |   mairin@antoireachtas.ie
Louise Ní Dháibhéid   |   00353 87 1005439   |   louise@antoireachtas.ie 

Cartlann Bhuaiteoirí Oireachtas na Samhna

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Oireachtas na Gaeilge! Buaicphointe na bliana do lucht na Gaeilge. Bíonn gach gné d'ár gcultúr i réim ann - an teanga, an ceol, an rince, an amhránaíocht, an drámaíocht, na hagallaimh, díospóireacht agus taispeántais de gach saghas. Cuir leis sin an spiorad agus an spleodar a bhaineann leis an dream óg spreagúil a bhíonn i láthair agus táim cinnte nach bhfuil a leithéid eile d'fhéile ar domhan. Gura fada buan iad!

Seán Ó Muimhneacháin Iar-Uachtarán
Teistiméireacht

Breathnaíonn lucht labhartha na Gaeilge orainn féin go minic mar phobail atá briste, scaipthe, scoite amach óna chéile ach ag Oireachtas na Samhna feiceann muid dháiríre cé chomh láidir, bríomhar agus spleodrach atá muid mar phobal.  Tá fás thar na bearta tagtha ar an Oireachtas le fiche bliain anuas agus éacht déanta ag Liam agus ag foireann an Oireachtais.

Alan Esslemont Ardstiúrthoir TG4