Criú an Oireachtais

Féile ollmhór is ea An tOireachtas anois agus tá an-chuid eagrúcháin agus riarcháin i gceist le clár leathan imeachtaí a chur ar fáil don phobal.  Ar mhaith leatsa a bheith rannpháirteach san obair seo?  Dá mbeadh suim agat cúpla uair an chloig de do chuid ama ag an bhféile a chaitheamh ag tabhairt cabhrach bheadh muid an-bhuíoch.

Seo leanas sampla de na dualgais a bheidh ag Criú an Oireachtais:

  1. Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
  2. Maoirseoireacht ag Comórtais; agus
  3. Cabhrú le leagan amach agus le reáchtáil ócáidí.

Is obair dheonach í seo.