Criú an Oireachtais

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Ar mhaith leatsa a bheith rannpháirteach i reáchtáil Oireachtas na Samhna 2020?  

Dá mbeadh suim agat tréimhse beag de do chuid ama a chaitheamh ag an bhféile mar oibrí deonach, déan teagmháil linn. Bainfidh tú an-sásamh as, beidh píosa craic agat agus déanfaidh tú cairde nua agus tú ag déileáil le pobal an Oireachtais.

Is iad Criú an Oireachtais croílár na féile - daoine a thugann a gcuid ama go fial flaithiúil dúinn ar mhaithe le cultúr agus oidhreacht na nGael a chur chun cinn. 

Seo a leanas sampla de na dualgais a bheidh ag Criú an Oireachtais:

  1. Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
  2. Maoirseoireacht ag Comórtais; 
  3. Cabhrú le leagan amach agus le reáchtáil ócáidí;
  4. Ag obair in Oifig an Chriú; agus
  5. Ag cabhrú le cúrsaí meán cumarsáide.

Is obair dheonach í seo.