Foirm Chriú

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

BÍODH CRAIC AGUS SPRAOI AGUS SÁSAMH AGAT. GLAC PÁIRT IN OIREACHTAS NA SAMHNA MAR OIBRÍ DEONACH!

Is leis na nithe seo a leanas a bheidh criú an Oireachtais ag plé:

    1. Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
    2. Maoirseoireacht ag Comórtais; 
    3. Cabhrú le leagan amach agus le reáchtáil ócáidí;
    4. Ag obair in Oifig an Chriú; agus
    5. Ag cabhrú le cúrsaí meán cumarsáide.

Is obair dheonach í seo. De ghnáth iarrtar ar dhaoine seisiún trí uair an chloig a dhéanamh.  Faigheann ár n-oibrithe deonacha cead isteach saor in aisce chuig príomhimeachtaí na féile.

An bhfuil aon obair dheonach déanta agat roimhe seo? (Má tá, cén bhliain agus sonraigh anseo le do thoil.)

Táimid ag cuartú oibrithe deonacha d’Oireachtas na Samhna 2019. Cuir tic sna boscaí do na laethanta a bheidh tú ar fáil.

Dé Céadaoin
Déardaoin
Dé hAoine
Dé Sathairn

Teistiméireacht faoi Charachtar

Tuigim gur ionann an fhoirm chlárúcháin seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom maidir le Obair Chriú an Oireachtais agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh, mo sheoladh ríomhphoist, mo fón agus mo shlí beatha chun an próiseas a éascú.