Foirm Chriú

BÍODH CRAIC AGUS SPRAOI AGUS SÁSAMH AGAT. 
GLAC PÁIRT IN OIREACHTAS NA SAMHNA MAR OIBRÍ DEONACH!

Tá foireann láidir á cur le chéile againn –daoine atá cairdiúil, cabhrach agus cumasach agus atá ar bís cúnamh a thabhairt do Phríomhfhéile bhliantúil na nGael. Mar bhall den chriú gheobhaidh tú deis bualadh le lucht freastail na féile, agus aithne níos fearr a chur ar phobal an Oireachtais. Gan tacaíocht ón bpobal ní bheadh muid in ann Oireachtas na Samhna a chur ar siúl gach bhliain, agus táimid go mór faoi chomaoin ag gach duine a d’oibrigh mar bhall den chriú linn san am a chuaigh thart.

Is leis na nithe seo a leanas a bheidh criú an Oireachtais ag plé:

  1. Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
  2. Maoirseoireacht ag Comórtais na Féile; agus
  3. Cabhrú le leagan amach agus reáchtáil ócáidí.

Is obair dheonach í seo. De ghnáth iarrtar ar dhaoine seisiún trí uair an chloig a dhéanamh.  Faigheann ár n-oibrithe deonacha cead isteach saor in aisce chuig príomhimeachtaí na féile.

Iarrfar ar gach ball de CHRIÚ 2017 a bheith i láthair ag Ócáid Eolais san Ostán Gleneagle i gCill Airne Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair ag 7in.  Is ag an ócáid seo a dhéanfar dáileadh ar chártaí aitheantais, treoracha, T-léinte, agus eile.  Tá sé tábhachtach mar sin go mbeadh gach ball den chriú i láthair más féidir.


Bhí Ní raibhDÉAN CUR SÍOS GAIRID, LE DO THOIL, AR AON TAITHÍ NÓ AON SCILEANNA ATÁ AGAT A CHEAPANN TÚ A BHEADH CABHRACH LE LINN NA FÉILE, mar shampla Garchabhair, Obair Óige, Taithí Riaracháin, Cruinneas i scríobh na Gaeilge nó eile.Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil sé riachtanach go mbeadh taithí agat in aon cheann de na nithe sin mar tabharfar treoracha beachta duit i dtaobh na hoibre a bheidh le déanamh agat.

Chuaigh Ní dheachaigh

Cad iad na laethanta agus na hamanna a mbeidh tú ar fáil le cuidiú?

Dé Céadaoin 2 Samhain

3:00in - 6:30in
6:30in - 10:00in

Déardaoin 3 Samhain

9:00rn - 12:00 nóin
12:00 nóin - 3:00in
3:00in - 6:00in
6:00in - 9:00in
9:00in - 12:00 meánoíche

Dé hAoine 4 Samhain

9:00rn - 12:00 nóin
12:00 nóin - 3:00in
3:00in - 6:00in
6:00in - 9:00in
9:00in - 12:00 meánoíche

Dé Sathairn 5 Samhain

9:00rn - 12:00 nóin
12:00 nóin - 3:00in
3:00in - 6:00in
6:00in - 9:00in
9:00in - 12:00 meánoíche

TEISTIMÉIREACHT FAOI CHARACHTAR

Iarraimid ort aimn, seoladh agus sonraí teagmhála (uimhreacha fóin/seoltaí ríomhphoist) a chur ar fáil dúinn do bheirt a bheadh sásta teistiméireacht faoi charachtar a chur ar fáil duit.Deimhním Ní dheimhním