Foirm Chriú

BÍODH CRAIC AGUS SPRAOI AGUS SÁSAMH AGAT. 
GLAC PÁIRT IN OIREACHTAS NA SAMHNA MAR OIBRÍ DEONACH!

Is leis na nithe seo a leanas a bheidh criú an Oireachtais ag plé:

  1. Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
  2. Maoirseoireacht ag Comórtais na Féile; agus
  3. Cabhrú le leagan amach agus reáchtáil ócáidí.

Is obair dheonach í seo. De ghnáth iarrtar ar dhaoine seisiún trí uair an chloig a dhéanamh.  Faigheann ár n-oibrithe deonacha cead isteach saor in aisce chuig príomhimeachtaí na féile.


18-24 25-30 31-40 41-50

An bhfuil aon obair dheonach déanta agat roimhe seo? (Má tá, sonraigh anseo le do thoil.)


Táimid ag cuartú oibrithe deonacha d’Oireachtas na Samhna 2017. Cuir tic sna boscaí do na laethanta a bheidh tú ar fáil.

Dé Céadaoin
Déardaoin
Dé hAoine
Dé Sathairn

Aon eolas ábhartha eile? (Má tá, sonraigh anseo le do thoil.)


Beidh foireann an Oireachtais i dteagmháil leat go luath. Go raibh maith agat as clárú linn.