Féilire | An tOireachtas

Is féilire é seo  a cheiliúrann buaicphointí na féile 2018 ó Chill Airne, Co Chiarraí.

Tá meascán iontach de phictiúir le feiceáil agus Iomaitheoirí Oireachtais, Cairde Oireachtais agus Muintir na nGael i gcoitinne i mbun ceiliúradh ar thraidisiún, cultúr agus teanga na nGael.

Má tá spéis agat féilire a cheannach ar chostas €10, níl ort ach an fhoirm thíos a líonadh nó glaoch a chur ar Oifig an Oireachtas i mBaile Átha Cliath ar 01 475 3857.

Féilire an Oireachtais 2019

 

10
Líon na bhFéilirí:

Móriomlán: €

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Oireachtas na Gaeilge! Buaicphointe na bliana do lucht na Gaeilge. Bíonn gach gné d'ár gcultúr i réim ann - an teanga, an ceol, an rince, an amhránaíocht, an drámaíocht, na hagallaimh, díospóireacht agus taispeántais de gach saghas. Cuir leis sin an spiorad agus an spleodar a bhaineann leis an dream óg spreagúil a bhíonn i láthair agus táim cinnte nach bhfuil a leithéid eile d'fhéile ar domhan. Gura fada buan iad!

Seán Ó Muimhneacháin Iar-Uachtarán
Teistiméireacht

Breathnaíonn lucht labhartha na Gaeilge orainn féin go minic mar phobail atá briste, scaipthe, scoite amach óna chéile ach ag Oireachtas na Samhna feiceann muid dháiríre cé chomh láidir, bríomhar agus spleodrach atá muid mar phobal.  Tá fás thar na bearta tagtha ar an Oireachtas le fiche bliain anuas agus éacht déanta ag Liam agus ag foireann an Oireachtais.

Alan Esslemont Ardstiúrthoir TG4