DÉ hAOINE - 1 Samhain 2019

Imeachtaí na Féile | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

9.15 a.m. - 10.55 a.m.

CRAOLADH BEO ÓN OIREACHTAS
‘Iris Oireachtais’ á chur i láthair ag Fionnuala Uí Neachtain
Arna chraoladh beo ar RTÉ Raidó na Gaeltachta
IONAD: Aonach an Oireachtais

9.30 a.m.

COMÓRTAIS DO DHAOINE ÓGA
Amhránaíocht ar an Sean-Nós agus Réamhbhabhtaí Damhsa ar an Sean-Nós
IONAD: An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest, An tIonad Fóillíochta & Áras Chrónáin

10.00 a.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Corn Cuimhneacháin Sheáin Óig Uí Thuama
Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Mná faoi 35
IONAD: Svuít Oak, An Dara Úrlár, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

10.00 a.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe
Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Fir faoi 35
IONAD: Svuít Blessington, An Dara hÚrlár, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

10.00 a.m. – 5.00 p.m.

AN SEOMRA TEAGHLAIGH
Ar bharr na himeachtaí a bheidh ar siúl, beidh Cúinne Spraoi ar fáil le bréagáin do leanaí óga. Beidh cluichí boird, ábhair ealaíne, leabhair agus eile ar fáil chomh maith do gach aoisghrúpa. Beidh Giggles, an Fear Grinn, i láthair don lá ar fad.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh, Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

11.00 a.m.

SEISIÚN AMHRÁNAÍOCHTA
le hAntaine Ó Faracháin
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh, Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

11.00 a.m.

GRÚPA FÓCAIS: Straitéis d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Má tá suim ar bith agat i ndrámaíocht, in amharclannaíocht, in amhránaíocht traidisiúnta nó in amhránaíocht nuachumtha, i scéalaíocht, i bhfilíocht bhéil nó i rapáil, glac páirt sa ghrúpa fócais seo agus bíodh ionchur agat sa togra nua náisiúnta seo.
Arna eagrú ag Foireann Taighde Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Mhuire Gan Smál.
IONAD: Svuít Silken Thomas, Óstán Citywest

12.00 p.m.

SEOLADH LEABHAIR
Fabhalscéalta Aesóip leis an Athair Peadar Ó Laoire, athchóirithe ag Risteárd Mac Annraoi agus á sheoladh ag Ray Mac Mánais
Arna fhoilsiú ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta
IONAD: Aonach an Oireachtais

12.00 p.m.

COLOURSTRINGS
Ceol do theaghlaigh óga le Julie de Brún. Aoisghrúpa 0-8.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh,Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

12.45 - 2.00 p.m.

CRUINNIÚ COMHCHÉIME: Straitéis d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Pléifidh grúpa aoichainteoirí conas na healaíona teangabhunaithe a chur chun cinn, mar chuid den iniúchadh atá á dhéanamh ar na healaíona teangabhunaithe ag foireann taighde Straitéis d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge. Tógfar ceisteanna ón lucht éisteachta.
Arna eagrú ag Foireann Taighde Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Mhuire Gan Smál.
IONAD: Svuít Citywest,  Óstán Citywest

1.00 p.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara
Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Fir os cionn 35
IONAD: Svuít Blessington, An Dara hÚrlár, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

1.00 p.m.

EALAÍON & CÉARDAÍOCHT
le Foireann Ghlór na nGael.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh,Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

2.00 p.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Corn Mháire Nic Dhonnchadha
Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Mná os cionn 35
IONAD: Svuít Oak, An Dara Úrlár, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

2.00 p.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA
Réamhbhabhta Damhsa ar an Sean-Nós (Daoine Fásta)
IONAD: Áras Chrónáin

2.00 p.m. 

COMÓRTAIS DO DHAOINE FÁSTA
Lúibíní & Amhrán Saothair
BEO ÓN OIREACHTAS ar www.tg4.tv agus www.antoireachtas.ie.
IONAD: Svuít Citywest, Óstán Citywest

2.00 p.m.

SEOLADH LEABHAIR
Mór agus Muilc - Leabhar do pháistí a d’aithris John Óg Hiúdaí Neidí Ó Colla agus maisithe ag Kim Sharkey á sheoladh ag Dónall Ó Cnáimhsí.
Arna fhoilsiú ag Éabhlóid
IONAD: Aonach an Oireachtais, An tIonad Comhdhála

2.30 p.m.

ÚSÁID FOCLÓIR.IE AGUS TEANGLANN.IE
Cur i láthair c. 30 nóiméad ag taispeáint conas lántairbhe a bhaint as na foclóirí agus áiseanna ar líne ag focloir.ie agus teanglann.ie. Seisiún ceisteanna agus plé ina dhiaidh.
Beidh Tae agus caife ar fáil.
Arna eagrú ag Foras na Gaeilge
IONAD: Svuít Silken Thomas, Óstán Citywest

2.30 p.m.

CEARDLANN SCILEANNA SORCAIS
le Stephen McGinley. Gach aoisghrúpa.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh,Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

3.00 p.m.

CRAOLADH BEO ÓN OIREACHTAS
'Bladhaire' á chur i láthair ag Áine Ní Bhreisleáin
Arna Chraoladh ag RTÉ Raidió na Gaeltachta
IONAD: An Ródaí, RTÉ Raidió na Gaeltachta

3.00 p.m.

SEOLADH LEABHAIR
’Mac Rí na hÉireann’ le Pádraic Colum, aistrithe ag Niall Ó Dónaill agus cóirithe ag Micheál Mac Giolla Easbuic.
Arna fhoilsiú ag Coiscéim.
IONAD: Aonach an Oireachtais

4.00 p.m.

Ó MHÍOL GO MÍOLTÓG: Ó FHOCLÓIR AR LÍNE GO DTÍ FOCLÓIR CLÓITE
&
FOCAL AR FHOCAL: TIONSCADAIL FOCLÓIREACHTA FHORAS NA GAEILGE
Tá an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge ar líne le roinnt blianta anois, agus tá leagan clóite de le foilsiú in 2020. Cuirfear síos sa seisiún eolais seo ar an obair atá i gceist agus an t-ábhar ar líne á chur i riocht leabhair. Pléifear roinnt de na deacrachtaí agus dúshláin a bhí roimh an bhfoireann eagarthóireachta agus ar na réitigh a fuarthas orthu.
Ina dhiaidh sin beidh seisiún eolais ar an dul chun cinn i dtionscadail foclóireachta uile Fhoras na Gaeilge agus ar a bhfuil ar na bacáin iontu.
Seisiún ceisteanna agus plé ina dhiaidh.
Le craoladh ar Facebook Live ar leathanach Fhoras na Gaeilge.
Beidh tae agus caife ar fáil.
Arna eagrú ag Foras na Gaeilge
IONAD: Svuít Silken Thomas, Óstán Citywest

4.00 p.m.

AG NEARTÚ NA GAELTACHTA TRÍ NEARTÚ NA GAEILGE
Le cúpla bliain anuas, tá rud nua ag tarlú i gceantair Ghaeltacht timpeall na tíre. Tá pobail Ghaeltachta ag cur pleananna teanga le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na deiseanna agus na dúshláin a bhaineann lena gceantar féin. Ag an ócáid seo, labhróidh daoine atá ag cur na bpleananna seo i bhfeidhm ar a dtaithí le bliain anuas, agus beidh díospóireacht bhríomhar ar a bhfuil i ndán don Ghaeltacht amach anseo. Cuirfear sólaistí ar fáil agus beidh deis bualadh leis na hOifigigh Pleanála Teanga ar fad.
Arna eagrú ag Údarás na Gaeltachta
IONAD: Svuít Citywest, Óstán Citywest 

4.00 p.m.

SEISIÚN EOLAIS FAOI SCÉIMEANNA FHORAS NA GAEILGE
Arna eagrú ag Foras na Gaeilge
IONAD: Aonach an Oireachtais, An tIonad Comhdhála

4.00 p.m.

MO CHEOL AN tSORCAIS
Seó Sorcais atá feiliúnach do gach aoisghrúpa.
Tagann lámhchleasaíocht agus ceol le chéile sa seó nuacumtha seo le Stephen McGinley. Le cabhair ón lucht féachana, casfaidh sé ceol lena huirlisí ceoil iontacha.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: An Seomra Teaghlaigh, Svuít Carraig, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

5.00 p.m.

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Corn Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin
Amhrán Nuachumtha 
IONAD: Svuít Newcastle, An tIonad Fóillíochta, Óstán Citywest

5.00 p.m.

CRAOLADH BEO ÓN OIREACHTAS
‘Tús Áite’ á chur i láthair ag Michelle Nic Grianna
Arna chraoladh beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta
IONAD: Svuít Avoca, An tIonad Chomhdhála, Óstán Citywest

5.00 p.m.

SEOLADH CLÁR TEILIFÍSE
‘Toraigh: Creag Bheag i Lár na Farraige’ á sheoladh ag TG4.
Arna léiriú ag Dearcán Media
IONAD: Svuít Kingswood, An tIonad Chomhdhála, Óstán Citywest

5.00 p.m.

SEOLADH DLÚTHDHIOSCA
Seolfaidh Niall Mac Eachmharcaigh 'Seanchas Sheáin Néill' le Bríd Anna Ní Bhaoill. Is tógra bealoideas Sheáin Néill atá anseo le meascán dá scéalta agus dántaí le cloisteáil air. Is í Clíona Ní Ghallachóir i bheidh ina bhean an tí don ócáid. Beidh ceol breá ó na Conallaigh le cloisteáil. 
IONAD: Aonach an Oireachtais

5.00 p.m.

SEOLADH CHOMÓRTAS NUA GLÓR NA nGAEL
Ghlac Bord Stiúrtha Ghlór an nGael le cinneadh i mbliana an comórtas stairiúil a athdhearadh agus chuaigh siad i mbun comhairleoireachta leis na coistí lena dtuairimí a bhailiu. Anois, i ndiaidh bliana d'fhorbairt agus plé, tá leagan úr Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael réidh le seoladh. Tá an comórtas á leathnú amach go réimsí náisiúnta oibre agus spás á ghearradh amach do choistí beaga agus coistí móra araon. Beidh téamaí úra sa chomórtas chomh maith le duaiseanna nua. Scaoilfear an t-eolas ar fad ag ag an ócáid seo.
Arna eagrú ag Glór na nGael
IONAD: Svuít Blessington, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

6.00 p.m.

SEOLADH SUÍOMH GRÉASÁIN CÉIM AR AGHAIDH
Arna sheoladh ag Uachtarán Chonradh na Gaeilge, an Dr Niall Comer, Ollscoil Uladh.
Is é atá in Céim ar Aghaidh suíomh gréasáin le treoir agus tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí ag meánleibhéal agus ardleibhéal Gaeilge. Tá réimse leathan gníomhaíochtaí don fhoghlaim aonair agus don tseomra ranga le fáil ar an tsuíomh agus iad ar fad bunaithe ar shraith agallamh le cainteoirí breátha as achan chearn de Chúige Uladh.
Is tionscadal de chuid Aistear é Céim ar Aghaidh, arna choimisiúnú ag ULTACH.
IONAD: Svuít Oak, An tIonad Comhdhála

6.25 p.m.

CRAOLADH BEO ÓN OIREACHTAS
‘Oireachtas 2019’ á chur i láthair ag Máire T. Ní Mhadaoin. Clár speisialta ina dtabharfar tuairisc ar imeachtaí an lae ag an bhféile.
Arna chraoladh beo ar TG4.
IONAD: Aonach an Oireachtais

7.00 p.m. 

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA: Sean-Nós na mBan
BEO ÓN OIREACHTAS ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, www.tg4.tv agus www.antoireachtas.ie.
IONAD: Svuít Citywest, Óstán Citywest

8.00 p.m.    

COMÓRTAS DO DHAOINE FÁSTA
Príomhchomórtas Scéalaíochta 
IONAD: Svuít Newcastle, An tIonad Fóillíochta, Óstán Citywest

8.00 p.m.

CRAOLADH BEO ÓN OIREACHTAS
Is clár teilifíse é Lár Stáitse a chraolfar beo ar TG4 ó Oireachtas na Samhna 2019 chun ardán a thabhairt do na daoine óga a bhíonn ag cleachtadh na n-ealaíon traidisiúnta, go háirithe Agallamh Beirte, Lúibíní, Aithriseoireacht & Scéalaíocht. Tabharfar cuireadh do scoth na n-iomaitheoirí ó na
comórtais sin a bheith rannpháirteach sa seó. 
IONAD: An Stáitse Mór, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

9.30 p.m.

CÓISIR NA MAC LÉINN
Le fíor scoth an cheoil ó Just Like Us & Scannal 
IONAD: Svuít Lakes, An tIonad Comhdhála, Óstán Citywest

10.30 p.m.  

CLUB AMHRÁNAÍOCHTA
‘Casadh an tSúgáin’
IONAD: Svuít Kingswood, Óstán Citywest

11.00p.m.

CLUB NA FÉILE
le Pólca 4
IONAD: Svuít Citywest, Óstán Citywest