Pacáistí Corparáideacha

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Ar smaoinigh tú ar sheastán agus/nó fógra a ghlacadh ag Oireachtas na Samhna? Tapaigh an deis d’eagraíocht/do ghnó a chur chun cinn ag an bhféile i mbliana!

Tá dhá mhodh éagsúla le pacáistí corparáideacha a cheannach d’Oireachtas na Samhna:

  • Ar líne (tríd córas PayPal thíos)
  • Seic/ordú poist: Is gá sonrasc pro-forma a lorg ó oifig an Oireachtais trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@antoireachtas.ie

Beidh puball speisialta “Aonach an Oireachtais” curtha in airde taobh leis an INEC san Óstán Gleneagle i mbliana do lucht na seastán. Táimid ag súil le hatmaisféar spraíúil agus tarraingteach san Aonach agus imeachtaí iontacha beartaithe thar laethanta na bhféile.

Is féidir aon cheann de na pacáistí thuasluaite a chur in áirithe ag Seastáin & Fógraíocht nó má tá tuilleadh eolais maidir le pacáistí na féile uait, is féidir teagmháil a dhéanamh le: Aisling Nic Artáin, Oifigeach Cléireachais Ginearálta ag aisling@antoireachtas.ie | +353 1 475 3857

PACÁISTE CORPARÁIDEACH NA FÉILE: Praghas - €1000 - Paypal

  • Ollticéad d’Oireachtas na Samhna a thabharfaidh iontráil isteach chuig gach imeacht x 2
  • Seastán ag Oireachtas na Samhna ar feadh 3 lá
  • Fógra corparáideach lánleathnanaigh (A5) i gclár na féile
  • Fógra corparáideach bliantúil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais
  • Iontráil chuig seisiún “Gréasánú Gasta”* do ghnólachtaí ag Oireachtas na Samhna
  • Iontráil saor in aisce do chrannchur bliantúil le haghaidh lóistín deireadh seachtaine do bheirt ag Oireachtas na Samhna
  • Clár na féile x 2

*Beidh seisiún speisialta “Gréasánú Gasta” le fáiltiú fíona agus canapés á reáchtáil ag Oireachtas na Samhna i mbliana do lucht na seastán ar oíche Déardaoin. Deis iontach a bheidh ann d’eagraíochtaí, do ghnólachtaí, Ranna Stáit agus araile aithne a chur ar a chéile agus teagmhálaithe nua a chruthú!