Ticéid na Féile

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Tá trí mhodh éagsúla le ticéid a cheannach d’Oireachtas na Samhna:

  • Ar líne (tríd córas PayPal thíos)
  • Seic/ordú poist: Is gá sonrasc pro-forma a lorg ó oifig an Oireachtais trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@antoireachtas.ie
  • Oifig Ticéid ar láthair na Féile

Tuilleadh eolais ar fáil ó eolas@antoireachtas.ie

Beidh saorchead isteach chuig imeachtaí roimh 6.00i.n. gach lá ach beidh gá le ticéad a cheannach i ndiaidh 6.00i.n. gach lá agus chuig na comórtais Damhsa ar an Sean Nós ar Shatharn na Féile, 3 Samhain.

Tá iontráil chuig gach imeacht san áireamh i bpraghas na dticéid:  Comórtas Shean-Nós na mBan, Comórtas Shean-Nós na bhFear, Príomhchomórtais Damhsa ar an Sean-Nós, Corn Uí Riada, Clubanna na Féile, Oíche na Mac Léinn, Clubanna Amhránaíochta agus go leor eile.

PRAGHSANNA
Ollticéad Trí Lá (Déardaoin, Dé hAoine & Dé Sathairn) €75.00 Paypal
Ticéad Déardaoin €20.00 Paypal
Ticéad Dé hAoine €25.00 Paypal
Ticéad Dé Sathairn (Damhsa ar an Sean-Nós san áireamh) €35.00 Paypal
Ticéad Damhsa ar an Sean-Nós (Amháin) €15.00 Paypal
Páistí faoi 18 bhliain d'aois*
*Tabhair faoi deara go mbeidh bandaí rosta ábhartha (ollticéad nó ticéad lae) le cur ar gach páiste faoi 18 mbliana d’aois agus go mbeidh sé riachtanach tuismitheoir/caomhnóir a bheith in éineacht leo leis an mbanda rosta a fháil ag an Oifig Ticéid.
SAOR IN AISCE