Seoda ón Taisce Liteartha

Podchraoladh | An tOireachtas

Ceann de na príomhaidhmeanna a chuir An tOireachtas roimhe in 1897 ná nuascríbhneoireacht i nGaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn.  Is chuige sin a cuireadh tús le Comórtais Liteartha an Oireachtais.  Spreag na comórtais bhliantúla sin roinnt de mhórúdair ár linne le dul i mbun pinn agus tá saibhreas thar na bearta sa taisce saothar atá againn dá mbarr.

Sa tsraith podchraoltaí seo, craolfar saothair a bhfuil duaiseanna liteartha bronnta ag an Oireachtas orthu thar na mblianta, ina measc, prós, filíocht, gearrscéalta, drámaíocht agus eile.

Suigh siar agus éist le scoth na scríbhneoireachta Gaeilge ó phinn na máistrí – eiseamláir na cruthaitheachta i dteanga bhinn, shaibhir ina bhfuil rithim nádúrtha na Gaeilge go smior.

An Podchraoladh is déanaí

Buaiteoir Úrscéal Fiscean do Dhaoine Óga (9-12) de chuid Chomórtas Liteartha an Oireachtais 2017 agus Buaiteoir Ghradam Réics Carló 2019 'Boscadán' le hÁine Ní Ghlinn.

File, scríbhneoir agus léachtóir is ea Áine Ní Ghlinn. Tá sí ina Laureate na nÓg don tréimhse 2020 – 2022.

Tá 31 leabhar foilsithe aici - 5 chnuasach filíochta do dhaoine fásta, 2 chnuasach filíochta do dhaoine óga, cnuasach miotaseolaíochta d'fhoghlaimeoirí fásta, drámaí, scéalta agus úrscéalta do dhaoine óga (idir dhéagóirí agus pháistí).

Bronnadh Patrick Kavanagh Fellowship uirthi sa bhliain 2019.

I measc na nduaiseanna atá buaite aici tá Duais Fhoras na Gaeilge, Seachtain na Scríbhneoirí, Lios Tuathail 2019 & 2020, Duais de hÍde, Féile Bhéal na mBuillí 2019 & 2020, Gradam Reics Carló Leabhar na Bliana faoi thrí do na leabhair Daideó (2014), Hata Zú Mhamó (2016) Boscadán (2019) agus duaiseanna Oireachtais do dhrámaí agus úrscéalta do dhaoine óga.