Scléip na hÓige

Féile ealaíon an Oireachtais don óige a bhíonn ar siúl go bliantúil le linn briseadh lár téarma na scoileanna tráth na Samhna.

Mar chuid den tionól ealaíon agus siamsaíochta seo reáchtáiltear imeachtaí ceoil agus amhránaíochta, ceolchoirm agus dioscó, seó hiopnóise, comórtas díospóireachta, tráth na gceist, comórtais spóirt, taispeántais, ceardlanna sna healaíona éagsúla agus míle ní eile!

Is é Paráid Scléip na hÓige trí shráideanna an bhaile buaicphointe na féile agus faigheann gach aon duine deis na scileanna nua a bhíonn foghlamtha acu sna ceardlanna a thaispeáint - damhsa ar an sean-nós, cuir i gcás, damhsa samba, scileanna sorcais nó b'fhéidir ealaín éadain!

Ar ndóigh beidh deis agatsa freisin páirt a ghlacadh i gcomórtais ardáin an Oireachtais do dhaoine óga.

Má tá tú idir 14 bliana agus 18 mbliana d'aois agus i do bhall d'aon cheann de chlubanna Ógras, Spleodar, Cumann na bhFiann, Feachtas nó Óige na Gaeltachta beidh céad míle fáilte romhat.

Is í an Ghaeilge teanga na féile seo, ar nós ócáidí uile an Oireachtais.

Imeachtaí Scléip na hÓige 2011